Sveikinimai - Besimokantiems

Mokinio dienos su vėju nuūžia.
Nulinguoja pakalnėm rugiuos,
Jos nebegrįš daugiau su gražiausiu gegužiu.
Nei su vasaros vėju smagiu...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mokinio-dienos-su-veju-nu.html

Sustok! Nebėk graži jaunyste.
Tu mums esi tokia brangi.
Mes taip mažai gyvenimą pažįstam,
O tu kažkur skubi, skubi...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sustok-nebek-grazi-jaunys.html

Kas žino, ką lemia rytojus.
Gal ilgesį lelijų žieduos.
O gal gyvenimo kryžkelėj sustojus
Lauksi... kol laimę kas duos.


http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kas-zino-ka-lemia-rytojus.html

Kaip sunku būti žmogumi,
O visgi reikia.
Kaip sunku mylėti žmones
Tokius, kokie jie yra, o visgi reikia.
Gyvenimas jau toks yra :
Kartais lengviau, kartais sunkiau.
Tai niekad nesakyk „negaliu“,
Tai niekad nesakyk „pavargau“.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-sunku-buti-zmogumi-o.html

Jeigu kelio kada nežinai,
Pažiūrėk į skrajojantį paukštį.
Argi gali palūžti sparnai,
Kai jaunystė juos kelia į aukštį?

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-kelio-kada-nezinai-.html

Tik jūs negeskit, žvaigždės –
Su širdim suraskite į tolį bendrą taką.
Gyvenimas – nemirštanti giesmė,
Ji ir pro skausmą apie laimę šneka.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tik-jus-negeskit-zvaigzde.html

Mes išeisim visi, saulė rytą dažys,
Ir ištarsim sudie paskutinį.
Mes išeisim visi, vėjas smėlį pustys,
Ir užneš tuos takus kur sumynėm.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-iseisim-visi-saule-ry.html

Ir atklys auksiniai rudenys
Bet mes jau nebegrįšim.
Gaivaus birželio lydimi
Negrįžtamai išklysim.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-atklys-auksiniai-ruden.html

Nesenai tu buvai mažytis
Nors radai mokyklą gatvėj tarp namų.
O dabar išeisi ir niekad negrįši,
Negirdėsi juoko pertraukų metu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nesenai-tu-buvai-mazytisn.html

Kur tu, brangus vaikystės mano slenkstis,
Medinis suolas, paprastas, grubus –
O leisk tau, Mokytojau, nusilenkti
Už tai, kad šiandien aš esu žmogus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kur-tu-brangus-vaikystes-.html