Sveikinimai - Besimokantiems

Jeigu nežinai kur eini, tai kur nueisi?
Jeigu nežinai ko sieki, tai ką pasieksi?
Jeigu nežinai kur eini ir ko sieki, gal verta sustoti? :)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-nezinai-kur-eini-ta.html

Koks ilgas kelias ir sunkus
Nuo raidės A(š) iki Ž(mogus).
(E. Mieželaitis)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/koks-ilgas-kelias-ir-sunk.html

Melancholikas pasidarai, kai imi galvoti apie gyvenimą; cinikas - kai pamatai, ką iš jo padaro dauguma žmonių.
(E.M.Remarkas)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/melancholikas-pasidarai-k.html

Idomioji matematika: nulis lygus nuliui, vienetas - vienetui, o žmogus nelygus žmogui...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/idomioji-matematika-nulis.html

Apie 90 procentų dalykų mūsų gyvenime yra geri, o apie 10 procentų- nepavykę. Jei norime būti laimingi, mums tereikia sukaupti dėmesį į tuos 90 procentų, kurie yra geri, ir nekreipti dėmesio į blogiuosius 10 procentų. Jei norime jaudintis, apkartinti sau gyvenimą ir įsigyti skrandžio opą, koncentruokitės į 10 procentų ir nekreipkite dėmesio į 90
procentų, kurie yra nuostabūs.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/apie-90-procentu-dalyku-m.html

Jeigu tu pasirinkai kažkokį tikslą, bet pakeliui sustosi ir mėtysi akmenis į kiekvieną lojantį ant tavęs šunį, tai niekada neprieisi prie tikslo." (F.Dostojevskis)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-tu-pasirinkai-kazko.html

Ateis diena ir vėl skambės skambutis,
Koridoriais skambės mokykliška daina.
Tik tu, klajūne, vieškeliais išklydęs,
Nesugryši į mokyklą niekada!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateis-diena-ir-vel-skambe.html

Kai nuskinsi paskutinį mokslo žiedą,
Pilną vargo, džiaugsmo valandų...
Pajusi ašarą per skruostą riedant,
Kai reiks ištart: „Gyvenime, einu!“
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-nuskinsi-paskutini-mo.html

Mokykla - pažystamas suolas,
Kiek daug juoko ir džiaugsmo jame,
Bet dienos slenka kaip šešėliai,
Susitiksime greit, o gal ir niekada...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mokykla-pazystamas-suolas.html

Mes išeisim, tik gluosniai žali,
Lauks, vis lauks prie takelio.
Mes išeisim, ir savo širdy
Išsinešim mokyklos nedidelę dalį.

Tyliai slenka išbalęs mėnulis,
Glamonėdamas medžių šakas
Tyliai slenka dar nebaigtas mokslas
Ištiesdamas gyvenimui rankas.

Susitikom su krentančiais lapais,
Išsiskirsim su vyšnių žiedais
Ir nueisim į platų pasaulį
Gal laimės, o gal vargo keliais.

Kuo greičiau užaugę būt svajojam
Skubam išsiskirt su mokykla.
Bet tik nė karto mes nepagalvojam
Kad jau negrįš jaunystė džiaugsmo kupina.

Nusijuoks dar už durų vaikystė
Rašaluotais delnais pamojuos
Palydės mus į kelią jaunystės,
Ir daugiau nesugrįš niekados.

Kai paskutinį kartą tarsi tyliai:
“Sudie, mokykla, mylimi draugai...”
Galbūt tylėsi, bet širdis netyli
Tau atsakys ir verks ilgai.

Mes išeisim gyveniman drąsiai
Pro plačiausius mokyklos vartus
Ir svajosim ar laimę surasim
Ar sutiksim kur tokius draugus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-iseisim-tik-gluosniai.html