Sveikinimai - Besimokantiems

Stebėk savo mintis, jos virsta žodžiais.
Stebėk savo žodžius, jie virsta veiksmais.
Stebėk savo veiksmus, jie virsta įpročiais.
Stebėk savo įpročius, jie tampa charakterio bruožais.
Stebėk savo charakterį, jis valdo tavo likimą..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/stebek-savo-mintis-jos-vi.html

Didžiausia gyvenimo dalis praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, ką reikia.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/didziausia-gyvenimo-dalis.html

Jei gyvenimas tau nepasiduoda - priešinkis. Imk jį už gerklės, diktuok jam savo reikalavimus ir priversk paklusti!!!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-gyvenimas-tau-nepasid.html

Linksma suspausti gavus atestatą...
Paliksi klasę, suolus, kur vargai.
Išeisi ten, į gyvenimą, kur stato,
Bet vėl paklausi kur draugai.
Draugai... Jau jie bus išblaškyti.
O klasė?... Klasė... jau kitų.
Atmink šie žodžiai bus rašyti
Vienos iš buvusių draugų...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linksma-suspausti-gavus-a.html

Nesibelsk į duris.
Tie laikai nebegrįš.
Tik girdėsis aidai,
Klasė, juokas, draugai...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nesibelsk-i-duris-tie-lai.html

Brauksi ašarėlę tyliai nuo blakstienų
Paskutinį kartą klasėn žengdama.
Ir matysi veidus, artimus ir mielus,
Bet negrįš jau niekad mokinio dalia.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brauksi-asarele-tyliai-nu.html

Nepamirški draugų Tu ir klasės,
Prisiminki mokyklos takus.
Niekur nieko gražesnio nerasi
Už mokyklinius savo metus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nepamirski-draugu-tu-ir-k.html

O klasėje atrodys taip, kaip buvę
Senų suolų eilė, juoda lenta.
Ir sakinys lyg užrašytas vakar
Su ta pačia gramatine klaida.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-klaseje-atrodys-taip-ka.html

Tegul mokyklos rūpestį ir valią,
Kaip saulę sugeria širdis.
Nes čia pradžia didžiulio Tavo kelio,
Jėga, kuri gyvenimą statys.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-mokyklos-rupesti-ir.html

Ar meni, kai mokyklon nedrąsiai
Nešei pirmąją puokštę gėlių,
O dabar jau į senąją klasę
Nieks Tavęs nepašauks varpeliu...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ar-meni-kai-mokyklon-nedr.html