Sveikinimai - Besimokantiems

Alyvoms vystant teks palikti klasę,
Kurioj praleidai daug puikių dienų.
Galbūt sustosi ir susimąstysi -
'Nejaugi amžinai aš išeinu ?'
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/alyvoms-vystant-teks-pali.html

Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,
Kaip negrįžtantis aidas dainos...
Taip tos klasėj praleistosios dienos
Nebegrįš, nebegrįš niekados.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-pavasari-tirpstantis.html

Ir eglės vėl šlamės čia prie mokyklos,
O jų šešėliai dengs praėjusius metus.
Bus pamokos, skambės skambutis,
Tik mūsų čia jau nebebus...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-egles-vel-slames-cia-p.html

Tegul būna keliai Jūsų šviesūs,
Neišblunka pasaulio viltis.
Būkit žvalūs, tiesūs, laimingi,
Nes ant Jūsų pečių - ateitis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-buna-keliai-jusu-sv.html

Kartais valandos bėga lyg kraujas,
Kartais laša lyg stambūs lašai...
Kartais jų, kad sustotų maldauji,
Kartais jų, kad skubėtų prašai...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kartais-valandos-bega-lyg.html

Išplaukia jūromis laivai,
Išplaukia ir sugrįžta.
Bet niekad, niekada negrįš
Išdykėlė vaikystė.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isplaukia-juromis-laivai-.html

Prabėgs jaunystė, nuskambės juokas
Mėlynos žibutės vėl žydės ir vys.
Tik vaikystės dienos, klasėje praleistos,
Ir linksma jaunystė niekad nesugrįš.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabegs-jaunyste-nuskambe.html

Žmogus - tai trupmena, kurios skaitiklis yra tai,
kuo žmogus yra, o vardiklis tai, kuo jis įsivaizduoja esąs.
Juo didesnis vardiklis, tuo mažesnė trupmena ir,
kai vardiklis lygus begalybei, tai trupmena lygi nuliui.
(L. Tolstojus)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zmogus-tai-trupmena-kurio.html

Kiek daug gražių pavasarių
Prabėgo čia kartu -
O gal ne vieną ašarą
Nuo skruosto šluostei Tu?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiek-daug-graziu-pavasari.html

Rytais neskambės jau mokyklos skambutis,
Staiga nutrūks mums ši gija.
Paklydę mes kaip rudeniniai paukščiai.
Kažin kur laimę rasim savo kelyje.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/rytais-neskambes-jau-moky.html