Sveikinimai - Besimokantiems

Tu juk nepamirši vaikiškų išdaigų,
Savo mokslo metų ir senų draugų,
Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido,
Nors širdy ir daros neapsakomai sunku ...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-juk-nepamirsi-vaikisku.html

Iš nerimo žiedai ant stalo rausta,
Nerimsta žvilgsniai lūkesčio pilni,
Tarytumei ir gėlės jaustų,
Jog šiandien iš mokyklos išeini.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/is-nerimo-ziedai-ant-stal.html

Bus daug dienų bežydinčių alyvom
Bus daug naktų bemirgančių žvaigždėm.
Bet ar bebus jaunystė rymanti prie knygų,
Bet ar bebus toks juokas kaip šiandien.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bus-daug-dienu-bezydinciu.html

Ji - pirmoji Mokytoja - stovi mano sąmonėje kaip pirmutinė raidė raidyne, kaip didžioji A. Visuomet džiaugiuosi, kai sunkią gyvenimo minutę galiu nusitverti to tvirto A skersinio.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ji-pirmoji-mokytoja-stovi.html

Išeinam... Kiekvieno kelias skirtingas
Paliekam viską.
Ir kas gražu, ir kas nemiela.
Paliekam tai, ko pasiimt negalim
Vaikystę, kliedesį, draugus.
Visi gerai mes žinom,
Jog antro kelio atgalios nebus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/iseinam-kiekvieno-kelias-.html

Ir gerai, kad žmogus veržiasi, eina, svajoja.
Kartais juokias linksmai, kartais rymo tylus.
Ir gerai, kad žmogus širdimi išmatuoja
Savo džiaugsmą ir kančią, ir laimės kelius.
(Eug. Matuzevičius)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-gerai-kad-zmogus-verzi.html

Būna lygiai ir gera , ir liūdna -
vien dėl to, kad buvai ir grįžai,
kad kažkur ant gyvenimo dugno
lieka vaikiški mūs parašai...
(A. Maldonis)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buna-lygiai-ir-gera-ir-li.html

Noris šaukti, noris paukščiu skristi
Noris virsti vėju ir daina.
Netiesa, kad baigiasi jaunystė
Amžina ji.
Girdit? Amžina.
(J. Strielkunas)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noris-saukti-noris-pauksc.html

Ženk ten, kur nevysta žiedai,
Kur blakstienų nevilgo ašaros,
Kur amžinai keliauja nerami jaunystė.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zenk-ten-kur-nevysta-zied.html

Ko tau palinkėt? - Juk svajonių šimtai susipynę.
Ką tau patart? - Pati mažai žinau.
Praskink sau kelią kaip daugelis skynė:
Meilei, laimei, draugui ir sau...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ko-tau-palinketa-juk-svaj.html