Sveikinimai - Draugams

Yra dienų, kurios negrįžta,
Yra dienų, kai amžinai sunku.
Pro pragyventą metų miglą
Draugų veidai liks brangūs visada.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/yra-dienu-kurios-negrizta.html

Nuo vėjų rudens, nuo šalnų
Visos gėlytės nuvysta.
Tik lieka žydėt amžinai
Gražiausia gėlytė - Draugystė.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuo-veju-rudens-nuo-salnu.html

Jei nuri būti laiminga,
Nešk laimę kitiems.
Nes tada ji paslaptingai
Grįžta mums patiems.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-nuri-buti-laiminga-ne.html

Esi ne gintarėlis,
Ne baltijos puta,
Esi ne mano sesė,
O draugė mylima.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/esi-ne-gintarelis-ne-balt.html

Draugystė niekad neišdyla
Kaip tas mėnulis dangaus.
Draugystė niekad neapvylė
Nei vieno mylimo žmogaus.
Ir jei tave paliktų kartais
Kai tau sunku, labai sunku.
Žinok, nes tai žinoti verta -
Nebuvo jis ar ji draugu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugyste-niekad-neisdyla.html

Trokštu draugo arčiau: juo tikėti galiu,
Jis kaip audrą nujaus mano sielos skausmus.
Maironis
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/trokstu-draugo-arciau-juo.html

Tu nevadink žvaigždute draugystės,
Ji mirga, dega ir užges.
Žvaigždė padangėje paklysta,
O žemėj šviesą saugom mes.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-nevadink-zvaigzdute-dr.html

Tikrą draugą laikyk abiem rankom.
Afrikiečių patarlė
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tikra-drauga-laikyk-abiem.html

Norėčiau Tau atnešti kupiną draugystės širdį, nors ji maža, bet telpa joj be galo daug! Norėčiau Tau padovanoti giedrią ir žvaigždėtą naktį, atnešti virš jūros klykiančią žuvėdrą, bangų ošimą.. Gyvenimą paskirti Tau!!!.. Tačiau, juk aš tik draugė tau esu ir draugiška širdim Tave myliu!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noreciau-tau-atnesti-kupi.html

Kai tave palieka draugas,
Kai tau skaudu, kai tau graudu,
Žinok! Nes tai žinoti verta,
Nebuvo niekad jis tikru draugu.
Išėjo jis duris užtrenkęs,
Neatsigrežęs, lyg vagis,
Neverk! Jis ašarų nevertas,
Neverk! Žaizda tuojau užgis,
Tikėk! Draugystė niekad neišdyla,
Kaip tas mėnulis ir dangus.
Žinok, kad niekad neapvylė,
Tikra draugystė dar žmogaus,
Ir jai tave palieka draugas,
Kai tau skaudu, kai tau graudu,
Žinok! Nes tai žinoti verta,
Nebuvo niekad jis tikru draugu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-tave-palieka-draugas-.html