Sveikinimai - Draugams

Draugai.... vieni linksmi, kiti liūdni, treti - malonūs...
Draugai - tai žmonės, be kurių mūsų gyvenimas pragaru pavirstų...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugai-vieni-linksmi-kit.html

Išmok rašyti skriaudas ant smėlio, o patirtą džiaugsmą ant akmens...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ismok-rasyti-skriaudas-an.html

Pasiunčiau draugą ant trijų raidžių.
Tas ir išvažiavo į JAV.
(J. Erlickas.)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasiunciau-drauga-ant-tri.html

Susitinkam.Retai susitinkam.
Vis labiau skirias mūsų keliai
Nors ir dangstom plyšius rūpestingai,
Jie, matyt, įsirėžė giliai
Į draugystę, už stiklą trapesnę.
Ir greičiausiai jau nieko nebus,
Kaip, atrodo, nebuvo to kąsnio,
Padalinto kadaise perpus.
Nei dangstyti, nei lopyt neverta
To, kas buvo tvirta, gražu.
Patys braukiame vardą po vardo
Iš draugystės šventų sąrašų...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/susitinkam-retai-susitink.html

Šypsena - elegantiškiausias būdas parodyti dantis savo priešininkui. :)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sypsena-elegantiskiausias.html

Širdis - namai... Ir kiekvieną kartą žmogų įsileisdama į vidų tikiesi, kad įsileidi svečią. Bet ką daryti su tais, kurie įeidami nenusivalo kojų...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sirdis-namai-ir-kiekviena.html

Draugai - Dievo atpildas už gimines.
(H. Kingsmilas)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugai-dievo-atpildas-uz.html

Turėk šunį draugą, bet ne draugą šunį...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/turek-suni-drauga-bet-ne-.html

Draugai - kokie būna žiaurūs,
O kartais ramūs ir geri.
Draugai - kokie jie būna brangūs,
Kai kažkodėl jų netenki...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugai-kokie-buna-ziauru.html

Žinojai, kad tu mano gera - draugė?
Žinojai, kad šuo tai pat - draugas?
Tai išvada tokia - kad netapk šunimi..!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zinojai-kad-tu-mano-gera-.html