Sveikinimai - Draugams

Draugus rinkis neskubėdamas, bet dar labiau neskubėk jų keisti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugus-rinkis-neskubedam.html

Aš tik norėjau pasakyti, netgi jei aš daugiau niekada su tavimi nešnekėsiu savo gyvenime, tu man esi ypatingas žmogus... Aš gerbsiu tave, žavėsiuos tavimi ir visa širdimi tave branginsiu... Atsimink, kiekvienam reikia draugo... Gal kažkurią dieną tau atrodys, lyg neturim nė vieno draugo apskritai, tiesiog prisimink šį laišką ir nusiramink, žinodama, kad kažkam tu rūpi... ir visada rūpėsi...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-tik-norejau-pasakyti-n.html

Jaunystė prabėgs tartum vėjas
Vėl šlamės paupy ajerai.
Ir prie kelio ramunė pravirkus
Tau sakys: nebegrįžta draugai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jaunyste-prabegs-tartum-v.html

Kai pažvelgsi į dangų žvaigždėtą,
Ir paskęsi svajonių klane
Prisimink tą draugystę gėlėtą,
Draugus, ir jų tarpe mane.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-pazvelgsi-i-dangu-zva.html

Ar žinai ko beržai niūrūs?
Kodėl ramunės vysta?
Todėl, kad draugas draugo
Kartais nepažįsta...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ar-zinai-ko-berzai-niurus.html

Bėga metai, savaitės ir dienos
Muša laikrodis vienu tempu
Pagalvok, pamąstyk, mano drauge
Kiek dienų mes praleidom kartu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bega-metai-savaites-ir-di.html

Nubanguos per žemę metų bangos
Gražią praeitį kaip žiedą nusineš
Nebegrįš tos dienos gražios ir džiaugsmingos
Nebegrįšime į praeitį ir mes.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nubanguos-per-zeme-metu-b.html

Kai vakaras nudažo dangų
Ir saulė gęsta “sudie tardama”,
Jauti kokios dienos prabėgusios brangios,
Jauti, kad draugai nesugrįš niekada.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-vakaras-nudazo-dangu-.html

Nuvysta puikios laimės gėlės,
Pranyksta šypsena jaunų dienų
Tik atminimuose išlieka
Aidai laimingų valandų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuvysta-puikios-laimes-ge.html

Linkėti laimės įprasta nuo seno
Linkėt sveikatos tau dar per anksti,
Linkiu ugnies, kur širdyje rusena
Ir nepaklyst gyvenimo kely.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linketi-laimes-iprasta-nu.html