Sveikinimai - Draugams

Būk kukli, bet nesižemink.
Būk drąsi, bet nesikarščiuok.
Būk atkakli, bet neužsispyrus.
Būk draugiška, bet neapsimetus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-kukli-bet-nesizemink--2.html

Kaip gitara be stygų
Tauta be poeto
Kaip draugos be draugo
Gyvent neglėtų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-gitara-be-stygu-taut.html

Draugai... Kas jie? Ar tie, kurie tave myli? (Gal tik taip sako?) Ar tie, kurie tave skaudina? (Ne, tai tikriausiai priešai...) O gal tie, kurie yra visai šalia (nors ir už šimto mylių) ? Ir nesvarbu - jis jaunas ar senas, aukštas ar žemas... Nesvarbu! Jei suprantate vienas kitą be žodžių, saugok, nes už jokius aukso kalnus ar akmenukus nuo žemės draugų nenusipirksi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugai-kas-jiea-ar-tie-k-1.html

Kaip liūdna ir klaiku
Gyventi be draugų.
Kaip gera ir smagu
Turėt tokių draugų kaip tu!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-liudna-ir-klaiku-gyv.html

Išgerkime už tai, kad mūsų vaikai turėtų turtingus tėvus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isgerkime-uz-tai-kad-musu.html

Tu - ne gintarėlis,
Ne baltijos puta.
Tu - ne mano sesė,
O draugė mylima.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-ne-gintarelis-ne-balti.html

Kai turėsi storą vyrą ir penkiolika vaikų,
Parašyki man laiškutį - tau atsiųsiu vystyklų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-turesi-stora-vyra-ir-.html

Bėga ir bėga į tolį rytmečiai auksiniai,
Tavo dienos prausias rytmečio rasoj...
Tau surasti laimę visada linkėsiu,
Niekad nepalūžti gyvenimo audroj.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bega-ir-bega-i-toli-rytme.html

Draugo negalima nusipirkti, bet jį galima parduoti.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugo-negalima-nusipirkt.html

Visi turime savo gyvenimą, o draugai ir pažįstami dalelė jo... Nepraraskim jų be priežasties.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visi-turime-savo-gyvenima.html