Sveikinimai - Draugams

Ne puotoj audringoj
Draugai susitinka
Draugai susitinka varge
Kai ašara rieda ir skausmas ištinka
Tas draugas keršys už tave.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-puotoj-audringojdrauga.html

Prabėgs daug laiko kaip upelis
Draugai viens kito nepažins
O šis su pioešiniu lapelis
Draugystę pirmąją primins.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabegs-daug-laiko-kaip-u.html

Dar ilgai draugus prisiminsi
Su kuriais draugavai
Tikiu ir manęs nepamirši
Nes ir mane pažinai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dar-ilgai-draugus-prisimi.html

Kaip valtis be irklų
Tarp marių plačių
Taip draugui be draugo
Gyventi sunku.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-valtis-be-irklutarp-.html

Kai skausmas žiaurus
Tavo širdį suspaus
Nesiskųski žmonėms, jie
Tavęs neužjaus,
O kai laimės žvaigždutė
Tau suspindės
Nesigirki žmonėms,
Nes jie Tau pavydės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-skausmas-ziaurustavo-.html

Kai išeisi į mišką Tu gaivų
Nuramins Tavo širdį tyla
Būk gera, prisimink savo draugę
Ir atleisk jei buvau Tau bloga.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-iseisi-i-miska-tu-gai.html

Mūsų dienos kaip kaspinas šilkinis
Jis toks trumpas, bet už tat gražus
Mes dažnai jį vaikyste vadinam
Nors vaikystė tik viešnia pas mus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/musu-dienos-kaip-kaspinas.html

Geltoni bateliai
Sunknelė rausva
Nežiūri berniukai
Nes dar per jauna.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/geltoni-bateliaisunknele-.html

Kai tu būsi studentė
Eisi Vilniaus gatve
Prisiminsi mokyklą
Prisimink ir mane.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-tu-busi-studenteeisi-.html

Kai išgirsi gegutę kukuojant,
Tarp kvapniųjų alyvos žiedų,
Prisimink mus, septintąją klasę,
Ir būrelį džiaugsmingų vaikų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-isgirsi-gegute-kukuoj.html