Sveikinimai - Draugams

Rožė žydi ir žydės
Kol {Vardas} netekės,
Kai {Vardas} ištekės,
Rožė vysti tuoj pradės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/roze-zydi-ir-zydeskol-{va.html

Neiki prieky manęs,
Nes galiu nepasekti.
Neiki man iš paskos,
Nes galiu nenuvesti.
Tiesiog eiki greta
Ir būk mano draugė gera.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neiki-prieky-manes-nes-ga.html

Blėsta žiburėlis tylią tylią naktį,
Danguje užgęsta vakaro žara.
Niekad neišblėsta, niekad neužgęsta
Širdyje draugystė, jeigu ji tikra.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/blesta-ziburelis-tylia-ty.html

Ne tas laimingas, kas turtingas.
Ne tas laimingas, kas gražus.
Bet tas laimingas, kas suranda
Tikrus gyvenimo draugus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-tas-laimingas-kas-turt.html

Draugystė – gražiausias žiedas.
Širdim ir lūpom jį tari.
Nėra nei laimės, nei paguodos,
Kai gero draugo neturi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugyste-–-graziausias.html

Nuo vėjo rudens, nuo šalnų
Gražiausia gėlytė nuvysta.
Tik lieka žydėt amžinai amžinai
Gražiausia gėlytė – draugystė.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuo-vejo-rudens-nuo-salnu.html

Linkiu jūsų namams ne prabangos, o jaukumo. Nes jaukiuose namuose ypač laukiami seni draugai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-jusu-namams-ne-pra.html

Linkiu, kad tavo sijonų ar kelnių užtrauktas nei iš šio, nei iš to neatsisegtų vidury gatvės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-kad-tavo-sijonu-ar.html

Linkiu, kad kojinių akys nubėgtų nebent tik tuomet, kai atsidursi savo namuose :)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-kad-kojiniu-akys-n.html

Linkiu suspėti atsirakinti duris ir pakelti telefono ragelį, kai jis dar skamba.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-suspeti-atsirakint.html