Sveikinimai - Draugams

Žavumas... Nuostabumas.. Gražumas... Išsilavinimas... Gerumas... O jau akių neapsakomas gražumas. Bet užteks čia apie mane, kaip tau sekasi?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zavumas-nuostabumas-grazu.html

Yra kažkas gražesnis už grožį,
Kažkas tyriausias iš visų jausmų.
Kažkas brangesnis už gyvenimo svajonę.
Tai atminimas, paliktas draugų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/yra-kazkas-grazesnis-uz-g.html

Nekeik gyvenimo, jei bus sunku,
Neskubėk nuo draugų į šalį.
Draugas lieka visuomet draugu,
Vienišas žmogus gyvent negali.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nekeik-gyvenimo-jei-bus-s.html

Daug kartų sugrįš pavasaris,
Daug kartų sužaliuos beržai.
Tik niekada jaunystės dienos,
Prabėgęs laikas ir draugai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-kartu-sugris-pavasar.html

Likimas žiaurus išblaškys visus
Įvairiausiais likimo keliais.
Tik liks praeitis, kuri pasakys,
Kad buvom jaunystės draugais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/likimas-ziaurus-isblaskys.html

Netikėki vėju -
Jis pažada ir negrįžta.
Netikėki žiogų daina -
Ji graži, bet nerūpestinga.
Tikėki tuo, kas amžina -
Draugyste!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/netikeki-veju-jis-pazada-.html

Kaip dažnai mus vadina išdykėliais
Kaip dažnai mus vadina keistais.
O mes bėgam keliais, bėgam kryžkelėm
Ir vadinam viens kita draugais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-daznai-mus-vadina-is.html

Daug kartų nusijuoks pavasaris,
Daug kartų nužydės klevai.
Tik negryš jaunystės dienos
Jaunystės dienos ir draugai!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-kartu-nusijuoks-pava.html

Jeigu nori desimt gauti?
Reikia mokslo paragauti.
Ne su berniukais lakstyti.
Bet knygute paskaityti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-nori-desimt-gautia-.html

Saulės spindulėlis žadina tave, liečia tavo veidą šypsena, nemiegok, pabusk greičiau, dieną tu sutik linksmiau. Tau labutis aš tariu ir sėkmės šiandien linkiu!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saules-spindulelis-zadina.html