Sveikinimai - Draugystė

Bus pavasariai, skleisis alyvos
Ir sodai pasipuoš baltai
Bus laikas mes kalbėsim žodžiais
O dabar mes kalbame laiškais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bus-pavasariai-skleisis-a.html

Gal bus laikas žydės sodai
Ir debesys slinks savais keliais,
Kai susitiksim, tai pakalbėsim,
O šiandien kalbėsimės laiškais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gal-bus-laikas-zydes-soda.html

Tyliai už lango rauda mėnulis,
Man daros kažko taip ilgu.
Norėčiau mėnulio paklausti,
Ar neušmiršai manęs dar tu?

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tyliai-uz-lango-rauda-men.html

Daug vandenų prabėgs upeliais
Daug nuvys baltų žiedų.
Išsiskirs gal mūsų kelias
ir mane pamirši tu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-vandenu-prabegs-upel.html

Pamiršti galima tik sapną
Gyvenimo tikrovės niekada
Pamiršti galima tik priešų,
o tikro draugo niekada!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pamirsti-galima-tik-sapna.html

Pasaulis platus
Paviršius - slidus
Laikykis tvirtai
Ir tau padės draugai...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasaulis-platuspavirsius-.html

Nebuvo nei tau, nei man žiedų ant rankų
Nebuvo priesaikos mylėti amžinai.
Bet tu žinai, kad aš tavęs ilgiuosi,
Kad nepamiršiu tu žinai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nebuvo-nei-tau-nei-man-zi.html

Nėra akių, kurios nematytų saulės
Be žydrų plaukiant debesų.
Nėra širdžių, kurios nejaustų meilės
Be ilgesio ir be kančių.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nera-akiu-kurios-nematytu.html

Paprašysiu aš drugelio
Kad nuskristų pas tave
Prisiglaustų prie veidelio
Pabučiuotų už mane.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/paprasysiu-as-drugeliokad.html

Visą laiką reikia, kad tavęs lauktų,
Kad būtų pas ką skubėti iš toli,
Kad kas paglostytų, vardu pašauktų,
Kad akys, o ne žvaigždės šviestų Tau kely.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visa-laika-reikia-kad-tav.html