Sveikinimai - Draugystė

Įsivaizduok dykumą, kurioje lyja tik kartą per metus.. Įsivaizduok augalėli jos viduryje.. Įsivaizduok kaip labai jis ilgisi lietaus. Taip pat tik tūkstantį kartų labiau aš pasiilgau tavęs.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isivaizduok-dykuma-kurioj.html

Kartais.. reikia pabūt vienam, ir susivokt savyje.. kartais.. reikia pasėdėt kopose, ir žiūrėt į žvaigždes.. kartais PRIVALAI nusišypsot, kad ir kaip ašaros skruostais tekėtų.. kartais reikia įveikti tai, kas yra neįmanoma.. kartais reikia matyti tai, ko kitas nepamatys.. kartais reikia stengtis, dėl to, kas tau svarbu.. kartais reikia pakovot, kad turėtum Kažką Daugiau.. kartais reikia grožėtis dangum.. kartais reikia susikabinus už rankų bėgt į jūrą.. kartais reikia išsivoliot smėly.. kartais reikia verkt.. kartais reikia kažko, ko neturi..
BET. VISADA Reikia Mylėt..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kartais-reikia-pabut-vien.html

Nuo vėjo rudens,nuo šaknų
Margiausi gėlynai, nuvysta,
Tik lieka žydėt amžina
Gražiausia pasaulio - Draugystė

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuo-vejo-rudens-nuo-saknu.html

Pirmą diena tortas
Antrą dieną sportas
trečią dieną kinas
o vidurnaktį vaikinas.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pirma-diena-tortasantra-d.html

Visos upės gilios
Nemunas giliausias
Visos draugės geros
Tu pati geriausia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visos-upes-gilios-nemunas.html

Draugai.. kas jie?.. Ar tie,kurie tave myli? (Gal tik taip sako?), ar tie, kurie skaudina (Ne,tai tikriausiai priešai), o gal tie, kurie papraščiausiai yra šalia.. (Nors ir už šimto mylių..) ir nesvarbu jis jaunas ar senas, aukštas ar žemas.. nesvarbu! Jei suprantate vienas kitą be žodžių.. saugok, nes už jokius aukso kalnus ar akmenukus nuo kelio jų nenusipirksi..! Persiuntinėk draugams, kad jie žinotų, kad tu esi šalia..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugai-kas-jiea-ar-tie-k-2.html

Girdėk sava širdimi kiekvieno skausmą - Jie tavąjį girdės..
Matyk sava širdim kiekvieno džiaugsmą - Jie tavąjį matys,
Mylėk kitus, save užmiršus, Ir jie tave mylės..
Tikėk kitais kaip savo žingsniais, Ir jie tavim tikės!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/girdek-sava-sirdimi-kiekv-2.html

Te džiūsta blogas oras,
Nelaimės ir skausmai..
Lai tavo rausvos lūpos
Te šypsos amžinai! :)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-dziusta-blogas-oras-ne.html

Tu mergaitė -
Tu graži.
Tu į rožę panaši,
Kai užaugsi bus blogai..
Pešis dėl tavęs bernai..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-mergaite-tu-grazi-tu-i.html

Tu išeisi iš čia kaip klajūnė
Draugų akys lydės dar toli..
Tu pamirši draugus, juk taip būna,
Juk visų prisimint negali!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-iseisi-is-cia-kaip-kla.html