Sveikinimai - Draugystė

Tegu kiekviena tavo diena būna lyg saulės patekėjimas,
kad kaskart vis labiau suprastum save,
kad kaskart vis labiau tikėtum draugais,
kad kaskart vis labiau norėtum gyvent ir mylėti.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-kiekviena-tavo-diena.html

Tavo didelės akytės
Nuolat mano mintyse,
Tavo nuostabias lupytes
Aš sapnuoju sapnuose :)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tavo-dideles-akytesnuolat.html

Reikia man gabalėlio dangaus,
To, kur randasi už debesų.
Reikia mažo lašelio lietaus,
Reikia tavo žydrųjų akių :*

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/reikia-man-gabalelio-dang.html

Kai akys spindėjo,kaip saulė,
O lūpos ištroško saldžių bučinių,
Buvai Tu šalia- nuostabiausia pasauly,
Aš tuom patikėt ligi šiol negaliu :*

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-akys-spindejo-kaip-sa.html

Tegul saulutės spindulėlių
Tau niekad nepristinga.
Te žemėj nepritruks gėlių,
Kad butum tu laiminga.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-saulutes-spinduleli-1.html

Kai vėjas bučiuos tau išvargusias lūpas,
Nuliūdusi saulė paskęs Nemune,
Miglose užmigs mūs teviškės pievos,
Rasoti žiedai lai primins tau mane...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-vejas-buciuos-tau-isv-1.html

Gyvenimas mus supažindina
Gyvenimas mus ir išskirs
Bet kartu praleistos dienos
Man tave primins...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-mus-supazindina.html

Mylėk žmones tokius, kokie jie yra, nes jie myli Tave.
Tikėk žmonemis, nes jie tiki Tavimi.
Klysk taip, kaip klysta visi, nes tai taip žmogiška.
O tu juk žmogus!
Ir tu sieki tos pačios Laimės, Meilės ir Sekmės!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mylek-zmones-tokius-kokie-1.html

Gyvenimas - tai juokas
Gyvenimas - daina
Gyvenime kas juokias,
Laimingas visada!
Buk laimingas-(a) visada!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-tai-juokasgyven.html

Ne tas laimingas,kuris turtingas,
Ne tas laimingas,kuris gražus,
Tik tas laimingas,kuris suranda
Tikrus gyvenimo draugus!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-tas-laimingas-kuris-tu.html