Sveikinimai - Draugystė

Aistringo vandenyno fantastiškam dugne.
Iškelk. Atidaryk mane. Tiktai neperleisk.
Neperleisk niekam.
Sunaikink mane,
tik leisk bent akimirkai nušvisti
tuo ką turiu, ir ko neturiu.
Kaip savo kūdikį mane išvystyk,
pakėlusi nuo žemės rankų nešvarių.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/aistringo-vandenyno-fanta.html

Negailėkit gerų žodžių -
Jų taip dažnai gyvenime stinga,
Taip dažnai mes nemokame būti draugais.
Negailėkit gerų žodžių -
Jie išmoko mylėti
Ir gyvenimo vėjuos išlikti tikrais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/negailekit-geru-zodziu-ju.html

Niekad nebus per daug gėlių gėlynuose, saulės spindulių, šiaurės vėjų glostomai žemei. Niekad nebus per daug gyvenime draugų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/niekad-nebus-per-daug-gel.html

O tu gražus! Daug kas įsimylėtų.
Ir akys spindi nuostabiai gražiai
Bet aš žinau iškart jos glamonėtų,
Paskui paliktų šaltos, kaip ledai.
Patikėk, aš ir vėtroj ateisiu.
Ir tada, kai žaibai sutviskės.
Patikek. aš ne pykti tau nešiu
Aš atnešiu tau žiedą gėlės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-tu-grazus-daug-kas-isim.html

Patikėsiu -
Jei atneši saulę ant delnų,
Jei suprasti, mane mokėsi,
Jei paversi skausmą liūdesiu švelniu
Jei nusišypsosi ? patikėsiu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/patikesiu-jei-atnesi-saul-1.html

Sunku mums būtų be vilties !
Be jos skausme kas nuramintų!
Kas duotų širdžiai tiek ugnies?
Kas ištverme varge gamintų?
Ji mums brangiausia dovana!
Visur kaip angelas ji lydi !
Ji mūs stiprybė, mūs drąsa!
Pats pragaras mums jos pavydi!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sunku-mums-butu-be-viltie-2.html

Aš žinau, tu žodžio nepratarsi,
Nepaduosi rankos išdidus ...
Vien tik akys pasakys be garso
Pyksti, džiaugiesi, ar sunku.
Tu neprimeni man to, kas jau praėjo
Ir neliesk užgijusių žaizdų,
Ir aš ir tu ilgai dėl to kentėjom,
Jei šiandien liūdna tau, tai man sunku.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-zinau-tu-zodzio-neprat.html

Balti žiedai nuvys rugsėjy,
Balti žiedai ir vėl pražys
Naudokis tų dienų jaunyste,
Jaunystė nueis ir nebegrįš.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/balti-ziedai-nuvys-rugsej.html

Blogai, kai mylimas nemyli,
Blogai, kai myli per karštai
Nors blogiausiai kada tyli
Tada ar myli nežinai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/blogai-kai-mylimas-nemyli.html

Bučinys - tai dangiškas nektaras !
Lyg ugnis, naikinaiti, baisi,
Lyg dvi stygos užgautos gitaros,
Susijungę džiaugsmo skambesy.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bucinys-tai-dangiskas-nek.html