Sveikinimai - Draugystė

Tavo draugas yra žmogus, kuris žino apie viską, ir vis dar tave mėgsta.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tavo-draugas-yra-zmogus-k.html

Draugai ne visada būna šalia, kad galėtų TAU padėti. Bet net jei TU vienas joji kupranugarių virtinėj per Sacharą arba plauki laivu, blaškomu Pietų Atlanto audrų, jų mintys visada su TAVIMI, jie linki TAU kuo geriausios kloties. Žvilgčiodamas į kompasą ar nuleisdamas bures, galvok apie draugus. Jie trokšta, kad rastum LAIMĘ, kurios ieškai!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugai-ne-visada-buna-sa.html

Yra dienų, kurios neužsimiršta, Yra veidų, kur amžinai gyvi. Pro užgyventų metų miglą tirštą Draugų veidai išlieka amžinai gyvi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/yra-dienu-kurios-neuzsimi.html

Baltas rožių krūmas tau kasas supins, o daina lakštučių tau mane primins..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baltas-roziu-krumas-tau-k.html

Man jau stogas važiuoja ir ašaros pačios teka mano skruostais.. ir eiles pradėsiu tuoj kurti, bet tik iš meilės ir iš tos laimės, kad turėjau progą su tavimi susipažinti.. aš jau pati nebesuvokiu kas man pasidarė.. bet juk aš tik žmogus ir mylėt yra įprasta.. bet man tu kažkuo esi ypatingas ir ne toks kaip visi.. kodėl taip yra?.. aš nenoriu tavęs prarast niekada niekada, nes manau, kad mano meilė tikra.. bet gal tik man ir tik dabar taip atrodo.. aš jaučiu kaip stipriai plaka mano širdis ir tik dėl to, kad tu esi.. nors ir nešalia manęs, bet visada jausiu, kad tu esi kartu su manimi.. ;*

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/man-jau-stogas-vaziuoja-i.html

Nesvarbu, kiek kartų suklupai, Svarbu kiek kartų pakilai. Mes gyvename iš to, ką gauname, Mes kuriame gyvenimą iš to, ką duodame, Turėti draugą-reiškia būti draugu. Tikėk tais, kurie ieško tiesos, Abejok tais, kurie ją rado. Žmonės ne visada tiki, ką sakai, Bet jie visada tiki tuo ką darai. ATSIMINK: Paprastumas yra kelias i tikrą džiaugsmą!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nesvarbu-kiek-kartu-suklu.html

Kaip dažnai mus vadina nevykėliais, Kaip dažnai mus vadina keistais. O mes bėgam keliais, bėgam kryžkelėm Ir vienas kitą vadinam draugais..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-daznai-mus-vadina-ne-2.html

Draugystė niekad neišdyla Kaip tas mėnulis ir dangus Draugystė niekad neapvylė nei vieno mylimo žmogaus. Ir jei tave paliktų kartais Kai tau sunku,labai sunku Žinok, nes tai žinoti verta Nebuvo jis tau artimu draugu!!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/draugyste-niekad-neisdyla-1.html

Ne tik meilė, bet ir draugystė gimsta iš vieno žvilgsnio. Kaip didžiulę knygą galima sutalpinti fotojuostoje, taip ir visą gyvenimą galima sutalpinti viename žvilgsnyje. Ir jeigu kažkas per akimirką perskaito pačius svarbiausius puslapius - jis jau tavo draugas.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-tik-meile-bet-ir-draug-1.html

Žinai, faina žinoti, kad kažkam esi fainas. Būti fainam ir turėti fainų draugų. Ir tas mūsų gyvenimas yra fainas, tik reikia mokėti ji fainai gyventi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zinai-faina-zinoti-kad-ka.html