Sveikinimai - Gimtadienio sveikinimai

Lai bus tau dienos gražios pasakos,
Balti obels žiedai - svaja,
Speigų daina - skambiausias juokas,
Ir visa tai vien tavyje..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-bus-tau-dienos-grazio.html

Tebūna visko. Visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų - tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana,
Tuomet pasaulis geras pasidaro,
Ateis ir laimė lyg šviesi diena.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tebuna-visko-visko-zmogui.html

Jie niekur - tie praėję metai
Nenueina,
Įsiterpia į širdį,
Kaip dirvožemin
Susigeria lietus,
Įsismelkia į sažinę,
Įsipina į dainą,
Plaikstydami
Ne vien prisiminimų
Ir atoduosių skutus...
...netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jie-niekur-tie-praeje-met.html

Aš nežinau, ko tau linkėti,
Gal daug pavasarių ir daug gėlių,
Linkiu gyventi, dirbti ir mylėti,
Gyvenimą pavergt linkiu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-nezinau-ko-tau-linketi.html

Te gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj
širdis džiaugsmu suvirpės.
O per metų dienas, per tamsias ir šviesias
Tevisad Tave laimė lydės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-gimimo-dienoj-kaip-ska.html

Išaušo rytas jubiliejaus.
Greit saulė atrakins vartus.
Ir visos gėlės spalvas lieja,
Kad jis išliktų nuostabus.
Kad laime žėrintys šaltiniai
Pasiektų džiaugsmo upelius,
Kad rasos tyros, krištolinės
Bučiuotų žiedlapius švelnius!
O jie, prie skruostų prisiglaudę,
Pajutę virpėsi širdies,
Viliotų žengt į erą nauja,
Kur gėrio upės išsilies...
Kur praeitis giliai nuskendus
Negrįš pro tiltus užmaršties.
Džiaugsminga šypsena ant veido
Ir rankos sveikinti išsities:
Tegu Tavieji jubiliejai
žiedais pavasariu praskrieja!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isauso-rytas-jubiliejaus-.html

Gimtadienio proga aš linkiu,
Kad atėjęs į šia didelę žeme
Taptum dideliu žmogumi,
O tavo žingsnius telydi tik džiaugsmo ašaros.
Būk laimingas...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gimtadienio-proga-as-link-2.html

Bėga dienos...
Jos tyliai ištirpsta
Tartum snaigės virš
žvakės liepsnos
žmonės greitai viens
kitą pamiršta
Net nespėję pažvelgt
atgalios.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bega-dienos-jos-tyliai-is.html

Geri ir gražus žmonės būna,
Kai visada jautri širdis,
Kad visi jūsų lauktų linksmo,
Atvykstant pas savo vaikus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/geri-ir-grazus-zmones-bun.html

Gyvenimas - dienoraštis
Verti, verti lapus
Kas buvo buvo juodraštis,
O švarraštis dar bus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-dienorastisvert.html