Sveikinimai - Gimtadienio sveikinimai

Žmogaus gyvenimas matuojamas
Ne pragyventais metais,
O tai kokį pėdsaką jis palieka
Kitų žmonių gyvenime, jų mintyse,
Jų širdyse..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zmogaus-gyvenimas-matuoja-2.html

Būk išdykęs pievų drugys,
Būk upelis, tiltas, kelias
Būk melsvas padangės vyturys
Būk diemedis girioj žalias
Būk tu saule, vėjas, dangus
Būk plačiausios padangės mėlis
Pagaliau būki tu žmogus, -
Tik nebūki niekada šešėlis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-isdykes-pievu-drugys--1.html

Akis plačiai gyvenimui atvėrė
širdies šaukimo einat vedami.
Jaunystė Jums dar nuostabiausiai žėri,
O ateitis svajonėse vaiski.
tebūna ji tokia, kokia svajojot
Po linažiedžių tėviškės dangum,
Te niekad juodas nerimo rytojus
Namų šventumo jūsų nesudrums.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/akis-placiai-gyvenimui-at.html

Eina metai ir pila į taurę meilę,
džiaugsmą, laša svajonės lakios.
Eina metai, ir kartais netyčia
dovanoja truputį skriaudos.
Eina metai, kažkam įį,
O kažkas pirma žodį ištars,
Kažkieno smilkiniais pašarmojusiais
dar labiau balta snaigė pažais.
Eina metai ? tvirtėkit su metais !
Eina metai ? jaunėkit su jais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/eina-metai-ir-pila-i-taur.html

Išaušo rytas jubiliejaus.
Greit saulė atrakins vartus.
Ir visos gėlės spalvas lieja,
Kad jis išliktų nuostabus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isauso-rytas-jubiliejaus--1.html

..netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gerio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/netenkam-rodos-tik-vienos-2.html

Ilgai svarsčiau ko reikia palinkėti,
Ko trokšta kūnas,siela ir jausmai,
Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai
To tikslo,kam šioj žemėj gyvenai!
Daug daug dar vasarų žieduotų
Sveikatos,džiaugsmo,laimės didelės,
Ilgiausių metų ir skambiausių posmų
Tegul likimas dar nepagailės...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ilgai-svarsciau-ko-reikia-2.html

Vaivorykštės spalvų takais rugsėjo atėjai,
Kai lengvas lapų šokis laimęs burę
(Devyniolika) jau metų - tai žiedai
Svaigi jaunystės paslapčių kepurė...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vaivorykstes-spalvu-takai.html

Saugok akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį,
Saugok gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoj
Ir saugok širdį,
Kad galėtum pakelti, paguosti, sušildyti...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saugok-akimirka-kaip-neuz-1.html

Yra metuose diena
Kai visa diena sypsosi saule
O nakti krinta zvaigzdes tik Tau
Yra diena kai tavo akyse sutelpa pasaulis
Yra diena kai Tau skiriami patys graziausi ziedai
Ta diena - Tavo gimtadienis
Tegul ji buna pati laimingiausia diena Metuose :*

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/yra-metuose-dienakai-visa.html