Sveikinimai - Gimtadienis

Su gimtadieniu, ***!
Laiminam tave geresniam gyvenimui,
linkime neblogėjančios sveikatos, geros savilaikos ir gerų žinių daug.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/su-gimtadieniu-***-laimin.html

Tu užverti dar vieną savo gyvenimo puslapį...
Tegul pradėtas naujas bus užpildytas vien
juoku, laime ir meile.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-uzverti-dar-viena-savo.html

Kad geri ir gražūs būtų žmonės,
Kuriuos tu sutinki.
Kad visada būtų rankos,
Kurios vien tavęs lauktų.
Kad būtų daug dienų,
Dėl kurių norėtųsi gyventi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-geri-ir-grazus-butu-z.html

Gyvenimas gražus – nejaugi tai neaišku?!
Tik reik išmokt pro ašaras šypsotis.
Gyvenimą skaityk kaip ilgą, brangų laišką,
Ir viską jam kaip draugui atiduok.
Sako – vasarą gėlės pražysta,
Sako – rudenį žydi klevai,
Sako – žiemą vien vėjai pučia,
O pavasarį plaukia ledai.
Sako, žmonės mylėti nemoka.
Džiaugtis laime ir saulės šviesa.
Sako – žmonės kentėti nemoka.
Bet juk tai – netiesa.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-grazus-–-neja.html

Tu sustok, pagalvok ir palauk:
Žmogui duota nedaug – ir taip daug.
Rytą sveikinti saulę šypsniu,
Džiaugtis motinos veidu švelniu.
Dieną augti, subręst ir mylėti,
Dirbti, kurti, svajot, nugalėti.
Vakare džiaugtis vaisiais pjūties –
Laukt ateinant žvaigždėtos nakties...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-sustok-pagalvok-ir-pal.html

Būk labai laiminga tarsi paukštė –
Lai svajonė skrenda Tavo mintimis.
Ir gyvendama pasieksi laisvės aukštį,
Kokį dovanos galingoji lemtis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-labai-laiminga-tarsi-.html

Linkim Tau sparnuoto skrydžio,
Mėlyno vilčių dangaus.
Ir svajonių tokio dydžio,
Kokios būna tik žmogaus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkim-tau-sparnuoto-skry.html

Kiekvienas upeliukas
Ieško kelio į jūrą.
Kiekvienas žmogus
Ieško kelio į laimę.
Tad linkiu surasti tą
Nepakartojamą laimę.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiekvienas-upeliukasiesko.html

Tegul džiaugsmas nenutyla šią dieną.
Tegul smulkmenos niekad negraužia širdies.
Tegul didelės mintys ir užmojai platūs
Jus lydės per visus metus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-dziaugsmas-nenutyla.html

Yra metuose diena,
Kai visą dieną šypsosi saulė,
O naktį krinta žvaigždės vien Jums.

Yra diena,
Kai Jūsų akyse sutelpa
Visas pasaulis.

Yra diena,
Kai Jums skiriami
Gražiausi žodžiai
Švelniausios ir
Mieliausios šypsenos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/yra-metuose-diena-kai-vis.html