Sveikinimai - Gimtadienis

Kad laimės būtų pilnos kelnės, degtinę gertum kibirais, kad kelio nepastotų velnias ir jodinėtum tik baltais arkliais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-laimes-butu-pilnos-ke.html

Gyvenimas - likimo atspindys,
Jis lengvas ir trapus tarsi plaštakė...
Tačiau likimo kelią renkasi patsai žmogus,
Jo vietą žemėje darbai nusako.

Nepasiduok gyvenimo sunkumų sūkury,
Ir nepaskęski nesėkmių verpetuos
Juk Tu žmogus, Tu viską keist gali,
Ir nesvarbu visai, kiek nugyventa metų.

Pasiklausyk, ką kužda Tau širdis
Nepasiduok, net jei viltis paskutinioji blėsta,
Įvertink tai, ką daro dėl Tavęs kiti...
Te niekada jausmai nebeatvėsta

Atmink, pasiekti užsibrėžtą tikslą gali ne visi,
Tik patys atkakliausi ir drąsiausi,
Bet juk, žmogau, Tu pats likimo kalvis sau esi
Mes linkim begalinės laimės, meilės, nuotaikos puikiausios...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-likimo-atspindy.html

Tie metai, kaip pavasario vėjas nuskrido...
Juk taip neseniai basas palaukėm lakstei,
Neseniai dar mylėta, svajota...
Tik plaukai, kažkodėl, kaip pavasario vyšnios pražydo...
Tiktai žingsnis sunkesnis ir naktys ilgesnės...
Bet tik tiek - gyvenimas kviečia nerimti ir žengti į priekį.
Tavęs laukia vaikai ir anūkų būrelis gražus!
Ir pavasariai svaigūs, ir siūbuojantis varpomis laukas...
Te nerimsta širdis, te svajoti ir laukt nepamiršta!
Ir gegutė tegu dar ne vieną dešimtmetį Tau iškukuoja!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tie-metai-kaip-pavasario-.html

Dar daug gražių gyvenimo dienų Jums prieš akis,
Dar daug laimingų ir gražiausių metų,
Tebūna visados jauna širdis,
Nebijanti gyvenimo audros verpetų.

Mes linkim nuotaikos geros,
Daug džiaugsmo ir geros sveikatos.
Koksai buvai, išliki visados,
Net ir po šimto metų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dar-daug-graziu-gyvenimo-.html

Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius, tarsi rudeniniai lapai biro rūpesčiai, kaip vanduo upėje skubėjo metai. Jie nusinešė jaunystės nerimą, pastatė ir sugriovė ne vieną svajonių pilį, tačiau mainais padovanojo gyvenimiškąjį patyrimą ir išmintį, įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų.
Mieloji Mama, šio gražaus 50-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug gražių akimirkų kasdienybėje, puikių laimėjimų darbų verpetuose. Tegul metų bėgimas, palietęs smilkinius, niekada nepakeičia akių ir širdies šilumos. Lai rankos greit nepavargsta, o gyvenimo takas tebūna ilgas ir šviesus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dienos-barste-dziaugsmo-i.html

Jaunystė pralėkė kaip vėjas,
Jaunystė sukos neilgai,
Gyvenimo keliai skubėjo
Kartu su laime ir vargais.
Vaikai užaugo, anūkėliai
Neleidžia senti ir liūdėt.
Todėl garbingo 75-ojo jubiliejaus proga
Leisk laimės ir sveikatos palinkėt.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jaunyste-praleke-kaip-vej.html

Dar patikėkit gražiu gyvenimu,
Dar patikėkit šviesiom dienom.
Nors jų daugybė nusruveno
Kaip upės srautas tolumon.
Dar reikia ištvermės ir ryžto,
Dar reikia atrast kelių,
Kurie į praeitį negrįžtų,
O vis ieškot šviesių dienų.
Daug ąžuolų tvirtybės, nevystančių žiedų,
Daug saulėtos padangės ir skambančių dainų,
Tą meilę, kur išsaugojai ir mums išdalinai,
Priimk iš mūsų rankų. Tau lenkiamės žemai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dar-patikekit-graziu-gyve.html

Kas išmatuos, darbų kiek padaryta,
Į kokias skrynias lobiai sukrauti?
Mes linkim Jums šį jubiliejaus rytą
Išlikti, kaip lig šiolei, savimi.

Mes norim palinkėt tvitybės ąžuolų,
Kaip derliaus pasėtų žinių gausybės,
Daug ištvermės nuo laikmečio audrų, -
Troškimai lai pavasariais sužydi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kas-ismatuos-darbu-kiek-p.html

Bėga metai, kaip paukščiai pro šalį.
Raizgos raukšlės ir bąla plaukai.
Tik širdis patikėti negali,
Kad taip greit jie galėjo praeit.
Ir žvelgi Tu su nuostaba kartais
Į suaugusius savo vaikus.
Negali patikėti, kad skamba
Anūkėlės balselis švelnus.
Gal vien šito žmogui užtenka,
Kad į ateitį žvelgtų ramus?..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bega-metai-kaip-pauksciai.html

Gyvenimas. Tikriausiai toks ir liks jis
Kol jo gyvąja dalele esi.
Tai miglią dieną keičia saulės blyksnis,
Tai vėl sutrikęs neria debesin.
O tos giedros, o tos ramybės būklės
Kaskart vis dairomės tolyn.
Gyvenimas – tai didelis stebuklas,
Kurį ne visada suprast gali.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-tikriausiai-tok.html