Sveikinimai - Gimtadienis

Te pildosi norai, kad širdis mylėtų
Kad svajonės nenurimtų,
Kad metai neskubėtų,
Švelnumas lūpomis kalbėtų
O neapykanta tylėtų !
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-pildosi-norai-kad-sird.html

Gimei Žmogau,
Kad rankom medį pasodintum,
Kad kaitroje palietum trapią gėlę,
Kad neštum rytmetį kur švinta -
Žiedais gražiausiais
Ir Tiesos, ir Gėrio.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gimei-zmogau-kad-rankom-m.html

Būk išdykęs pievų drugelis,
Būk upelis, būk tiltas, kelias
Būk padangės melsvos vyturys,
Būk dienmedis girioj žalias,
Būk tu vėjas, saulė, dangus.
Pagaliau būk - Žmogus!
Tik nebūk niekada šešėliu!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-isdykes-pievu-drugeli.html

Kad žmonės šypsotųs ant vieškelio balto...
Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų...
Kad lietūs nulytų ir skausmą ir kaltę...
Kad sniegas nekristų ant sielos žaizdų...

Kad medžių viršūnėje viltys nutūptų...
Kad vėjai atpūstų geri iš namų...
Kad kartais užsuptų,
Kad kartais užplūstų
Džiaugsmai ir likimai žmonių svetimų...

Kad niekas ir niekur, ir niekaip neskaustų...
Kad niekas nebūtų prie kojų mažu...
Kad viskas iš nieko...
Kad viskas iš naujo...
Kad viskas į gerą...
Kad viskas gražu...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-zmones-sypsotus-ant-v.html

Keisti tie metai. Jų kaskart daugėja
Paliekančių plaukuos sidabro brydę.
Kas vakar buvo mielas - svetimėja,
Nutolsta praeitin draugai išklydę.

Jauna, graži, širdy visai mergaitė,
Sulaukus metų moteries Balzako,
O skruostai taip jaunatviškai nukaitę,
O akys taip pavasariškai šneka.

Tokie jau metai. Svetimiems lyg vynas
Vilioji, svaigini ir švelniai trauki,
O savas vėl virtuvėje kabinas -
Tai pusryčių, tai vakarienės laukia.

Jauna, graži, širdy visai mergaitė
Sulaukus metų moteries Balzako,
O skruostai taip jaunatviškai nukaitę,
O akys taip pavasariškai šneka ...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/keisti-tie-metai-ju-kaska.html

Tebuna žiemos baltos, baltos,
Pavasariai žali, žali,
O vasaros, kaip meilė karštos,
Ruduo - toli, toli...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tebuna-ziemos-baltos-balt.html

Jums dėkojam už metų brandumą,
Laimę jautėm visi visada,
Nes nematomą savo gerumą
Atiduodavot meile dosnia.

Linkim jums tik beribės sveikatos
Metų niekad nereikia skaičiuot...
Tegu liejasi taurės šampano!
Ir lai muzika šiandien jums gros!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jums-dekojam-uz-metu-bran.html

Tavo rankose yra trys įvairiaspalvės gėlės: praeitis, dabartis ir ateitis,
Gimimo dienos proga dovanoju Tau jas visas...
Džiaukis antrąja, neužmiršk pirmosios ir per anksti nenuskink trečiosios...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tavo-rankose-yra-trys-iva.html

Ko palinkėti - viskas nyksta:
Patsai gyvenimas, linkėjimai.
Linkiu Tau laimės, didelės sveikatos
Ir kelio, kloto pavasario žiedais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ko-palinketi-viskas-nykst.html

Mes linkim tau turėti tikslą
Ir plaukt svajonių vandenuos.
Žmogus kol jaunas - gali visą!
Taigi gyvenk, mylėki ir svajok!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-linkim-tau-tureti-tik.html