Sveikinimai - Gimtadienis

Gyvenimas -
Tai laukimas
Nepražystančios niekad gėlės
Ir gniaužiantis širdį likimas,
Kurio niekas nenugalės…
Jo geidžiam,
Jį sveriam,
Juo tikim
Ir draskom jo margus lapus…
Brangus jis,
Nes duotas tik sykį
Ir žinom -
Kitokio nebus…
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-tai-laukimasnep.html

Visus aplanko jubiliejus,
Visus jis papuošia žiedais ...
Iš taurių krištolinių liejas
Šampanas tviskančiais purslais ...
O dienos liūdnos ir laimingos
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly ...
Te nieko šiandien Tau nestinga -
Aplinkui šypsos artimi ...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visus-aplanko-jubiliejus-.html

Būk visiems saulė, kurios šviesoje viskas auga.
Trykšk kaip kalnų šaltinis -
gaivinantis, skaidrus ir tyras.
Skambėk kaip vakaro varpai - iškilmingai ir tauriai, guodžiančiai ir raminanciai.
Skrisk, virpėk kaip vyturys,
Giedrą pavasario rytą,
ir būk tokia (toks) visiems, kurie ateis po mūsų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-visiems-saule-kurios-.html

Jums dėkojam už metų brandumą ,
Laimę jautem visi, visada,
Nes nematomą savo gerumą
Atsidusdavom meile dosnia.

Linkim Jums tik beribės sveikatos
Metų niekad nereikia skaičiuot,
Tegul liejasi taurės šampano!
Ir lai muzika šiandien Jums gros!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jums-dekojam-uz-metu-bran-1.html

Garbingo amžiaus jubiliejus -
Vainikas metų praeities,
Kur rasi smilgų ir lelijų.
Tokia pusiausvyra lemties,
Kad pilką dieną šventė keičia,
O ją - sunki darbų našta...
Branginki, vertinki ir džiaukis
Dalia, kuri vien tau skirta.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/garbingo-amziaus-jubiliej-1.html

Tegul garbingas jubiliejus
Naujų jėgų širdy pasės
Ir pakylės, lyg laisvas vėjas,
Ieškot gyvenimo žvaigždės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-garbingas-jubilieju.html

Likimas Tau išaudė margą juostą:
Pavasario veržlumą jon įpynė,
Išmargino rudens variniais lapais
Ir sidabrinėm snaigėm padabino.
Taip, vilgė ją ir sūrios ašaros -
Gyvenimas - ne vien triukšminga šventė.
Bet tu visad mokėjai nepalūžti,
Tu ir kitus išmokei džiaugsmo semtis.
Garbingą jubiliejų šiandien švenčiam
Ir prašome gyvenimo - audėjo -
Šią margaspalvę juostą dar papuošti
Auksiniu pluoštu saulės spindulėlių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/likimas-tau-isaude-marga-.html

Pamirški pilką vargą,
Vien džiaugsmą prisimink,
Auksinį jubiliejų
Svajonėm apipink,
Pažvelk, kaip storą ledą
Įveiks veržli srovė...
Iš naujo skrydžiui renkis,
Tau prieš akis erdvė
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pamirski-pilka-varga-vien-1.html

Kaip laikas greit metus skaičiuoja!
Jis bėga lyg sraunus vanduo, jis nesustoja,
Ir nors šiandieną jubiliejų Tu šventi,
Tau metų tiek, kiek Tu jauti širdy.
Brangioji Mamyte,
Į Tavo saugomus namus
Bus gyvas visada takelis.
Ir jubiliejų daug dar bus,
Bet šiandien pirmą tostą keliam
Už nepabūgusią audrų
Ir už septyniasdešimt metų,
Ir už viltis gyvent kaip Tu.
Lai ašaros netemdo Tavo veido!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-laikas-greit-metus-s.html

Tavo gimtadienio žėrintis rytas
Paskęs nuostabiausių žiedų spindesy.
Jau sakėm, kartojom ir dar pasakysim:
Tu laimei ir meilei sutvertas esi...
Tegul Tavo lūpose šypsena švyti,
O metų našta nenuvargins pečių.
Maldaujam likimo, kad jis dovanotų
Dienų visą puokštę - gražių ir šviesių.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tavo-gimtadienio-zerintis.html