Sveikinimai - Gimtadienis

Už Tavo pirmą jubiliejų
Ir už prabėgusius metus
Svaigus šampanas tegul liejas
Lyg džiaugsmas per taurės kraštus!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-tavo-pirma-jubilieju-i.html

Dar daug pavasarių saulėtų
Jauna širdis ir vėl atšvęs.
Už tas viltis šiandieną keliam
Šampano sklidinas taures!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dar-daug-pavasariu-saulet.html

Ak, neliūdėk, kad metai nuplasnojo
Lyg gervių trikampis į tolimus kraštus
Jie šiandien pirmą jubiliejų dovanoja.
Tikėk, ateis ir dešimtys kitų :)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ak-neliudek-kad-metai-nup.html

Tebūnie Tavo dienos lyg ryto aušra:
Vaiskios, tyros, malonios ir šviesios.
Lai žvaigždynų kerai pranašauja dažniau,
Kad į laimę keliai Tavo driekias.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tebunie-tavo-dienos-lyg-r.html

Prabėgę metai tartum lapai krenta:
Auksiniai, šiugždantys, tokie šilti, geri...
Bet ašaros nebrauk - ne viskas pragyventa,
Likimo vartai tebelaukia atviri...

Kai pasibels gyvenimo ruduo,
Priimk šią permainą - kaip dovaną reikšmingą.
Gyvenimas - ne stovintis vanduo,
Ir neša mus srovė nerimastinga...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabege-metai-tartum-lapa.html

Lai skausmo ašaros netemdo tavo veido,
Lai rūpesčiai it rūkas išsisklaido,
Lai džiaugsmo gėlės, pasitikdamos tave,
Dar šimtą metų pranašauja pragyvent!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-skausmo-asaros-netemd.html

Nelauk rudens, dar per anksti,
Dar juokias vasara skaisti,
Užmirški rūpesčius, vargus
Ir bus gimtadienis puikus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nelauk-rudens-dar-per-ank.html

Neliūdėkit, kad metai nuplasnojo
Tarytum paukščiai į šiltus kraštus.
Jums jubiliejų gražų dovanojo,
O dienos verčia vėl naujus lapus.
Tegul jos būna saulėtos ir šviesios
Be debesėlių, be piktų audrų.
Te džiaugsmas nuolat ranką tiesia,
Ir eina su Jumis gyvenimo keliu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neliudekit-kad-metai-nupl.html

Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas.
Jis neša mus kaip trykštanti srovė,
Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga,
Skausmingai ieškai jo tikros prasmės ...
Tebūna visos jūsų dienos gražios
Lyg gaivinanti versmė,
Nors valandų saulėtų ir bus nemaža
Dalint save kitiems - gyvenimo prasmė !

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-nepakartojamas-.html

50 - tąjį kartą rudenio kaskadom,
Žyra lapai, žyra snaigės ant takų.
Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada,
Linkim, kad praeit juos būtų nesunku.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/50-taji-karta-rudenio-kas.html