Sveikinimai - Gimtadienis

Laimingas būkit Jūs
Kai matot giedrą dangų,
Ir tvirtas būkite kaip ąžuolas,
Ir oškite dar 100 metų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laimingas-bukit-jus-kai-m.html

Nesvarbu kiek metų praeity,
Šiandien dar ne viskas išgyventa.
Teks patirt gyvenimo kely
Tai, ko nepatyrei dar nė karto.

Ne visa knyga dar išsklaidyta,
Daug palikę nerašytų lapų
Ir į juos teks daug ką įrašyti,
Nes gyvenimas upeliais teka.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nesvarbu-kiek-metu-praeit.html

Linkime Jums laimės amžinos
Linkime nepaprastos lemties,
Nesutikt beviltiškos dienos,
Neprarast gyvenimo rimties,

Nepažinti vienišų naktų,
Vaikiškai sapnuoti paryčiais,
Linkim daug draugų nesutiktų
Ir jaukaus artumo vakarais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkime-jums-laimes-amzin.html

Surinkot gražų metų kraitį,
Tai metai patirties ir išminties.
Dabar jau žinote kaip reik gyventi,
Todėl belieka palinkėt sėkmės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/surinkot-grazu-metu-krait.html

Gyvenk ne dulkele, ne smilga pakelės,
Lakštingala ne visą naktį suokia.
Gyvenimo prasmės ir laimės didelės
Lengvai nepažadėk, pigiai neatiduoki.
Už viską užmokėt tik širdimi gali -
Už rugio varpą, debesėlio spalvą.
Žeme ženk išdidžiai, kaip tie beržai žali
Aukštai, aukštai iškėlus šviesią galvą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenk-ne-dulkele-ne-smil.html

Ilgai svarsčiau ko reikia palinkėti,
Ko trokšta kūnas,siela ir jausmai,
Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai
To tikslo,kam šioj žemėj gyvenai!
Daug daug dar vasarų žieduotų
Sveikatos,džiaugsmo,laimės didelės,
Ilgiausių metų ir skambiausių posmų
Tegul likimas dar nepagailės...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ilgai-svarsciau-ko-reikia.html

Palaistykite medžius, kai degs iš karščio
Ir jūrą atpažinkite vandens laše.
Tik liūdesio nereikia šaukti garsiai
Nereikia saulės žadinti nakčia.
Mokėkite užgimt kas dieną, kas sekundę
Ir savyje išsaugoti kitus
Tegul pro šalį dienos nepradunda
Ir jos ilgesnės būna už metus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palaistykite-medzius-kai-.html

Tegul pražys dar daug pavasarių
Melsva miškų gėlė...
Tegul nebebus skausmo ašarų
Te paukščiai suoks šile!
Tikėk gražiu gyvenimu,laime ir džiaugsmu
Te tavo šventė vaikščioja žaliuojančiu taku!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-prazys-dar-daug-pav.html

O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotų.
Čia buvo vasara - ir vėl klevai rudi.
Čia tik žiema balta skara praėjo,
O pamiškėj ir vėl beržai žali.
Tad, nestabdykit laikrodžio rodyklių,
Kad nereikėtų vietoje stovėt,
Tegul negrįš vaikystė ir jaunystė,
Bet liks dienų branda ir jų prasmė.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-metai-juk-ne-tam-kad-ju.html

Ne visos audros nuoskaudas palieka –
Po jų sušvinta mėlynai dangus…
Tegu tikrove virsta Tavo siekiai,
Lai negandų Tavam kely nebus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-visos-audros-nuoskauda.html