Sveikinimai - Gimtadienis

Ne, ne metus skaičiuoti susirinkom
Žiedų skaisčiausių puokštėm nešini,
Sveikatos ir kantrybės šiandien linkim,
Dar šiam laike išlikti savimi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-ne-metus-skaiciuoti-su.html

Tegu žiedai išpuoš kiekvieną šventę,
Kaip veidą puošia lūpų šypsena,
Tegu krūtinės džiaugsmas neaplenkia
Ir laimė nesibaigia niekada.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-ziedai-ispuos-kiekvi.html

O meilė juk suartina krantus,
Ji net didžiausius viesulus nutildo.
Tebūna Jūsų židinys jaukus –
Taurė jaunystės džiaugsmo prisipildo!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-meile-juk-suartina-kran.html

Iš lapų krintančių spalvų
Skubu suruošt gražiausią puokštę,
Kaip žodžius dainai šiai renku,
Kad Tau gimtadienį išpuoščiau.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/is-lapu-krintanciu-spalvu.html

Leisk Tavo šventei daug linkėt žiedų
Be paslapties, aštraus nusivylimo,
Kad žvelgtume į žiedlapius kartu,
Kai užmarštis ne viską nuskandina.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/leisk-tavo-sventei-daug-l.html

Keliu aš taurę už grožį tų žiedų,
Kuriuos lemtis jaunyste pavadino,
Kad jie nevystų žodžiuose dainų,
Išliekančių svaigesnėmis už vyną.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/keliu-as-taure-uz-grozi-t.html

Gyvenk viltim, kol skleidžiasi alyvos,
Kol širdyje pavasarių šviesa,
Kol jausmas meilės laukimu dar gyvas,
Žiedų už sodo pieva prisnigta.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenk-viltim-kol-skleidz.html

O laikas slenka sidabrinėm gijom,
Užpusto, panaikina praeitin takus.
Būk tvirtu ąžuolu, kuris šalnų nebijo,
Sukviesdamas prie židinio senus draugus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-laikas-slenka-sidabrine.html

Te sveikina vėjai šiandiena Tave,
Te žiedlapiai šnara Tau pasaką tylią.
Te atneša džiaugsmą ir laimę tyra
Graži ši Gimimo diena.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-sveikina-vejai-siandie.html

Te dienos būna lyg skaidrus šaltinis.
Per gyvenimą su šypsena keliauk!
Mes linkim ištvermės, sveikatos begalinės,
Kurios juk niekad nebūna per daug ...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-dienos-buna-lyg-skaidr.html