Sveikinimai - Gimtadienis

Bėk paskui kiekvieną upę.
Įkopk į kiekvieną kalną,
Vykis kiekvieną vaivorykštę
Kolei pavysi savo laimę...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bek-paskui-kiekviena-upe-.html

Linkiu tau geros sveikatos,
Pomidorų prie arbatos.
Varlės koją patampyti,
O patampius - ją praryti.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-tau-geros-sveikato.html

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam,
Juos atneša greiti laiko žirgai.
O dienos bėga, vis į tolį šaukia,
Ir nesustoja, nors ir labai prašai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateina-jubiliejai-nors-ne.html

Tebūna žiemos baltos, baltos,
Pavasariai žali, žali,
O vasaros, kaip meilė karštos,
Ruduo - toli, toli...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tebuna-ziemos-baltos-balt-1.html

Jums dėkojam už metų brandumą-
Laimę jautėm visi visada,
Nes nematomą savo gerumą
Atiduodavot meile dosnia.

Linkim Jums tik beribės sveikatos-
Metų niekad nereikia skaičiuot.
Tegu liejasi tautės šampano,
Ir lai muzika šiandien Jums gros.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jums-dekojam-uz-metu-bran-2.html

Lašiukai tyliai suskambės,
Greit žemė bus iš miego,
O šiandien gėlės pražydės
Ant melsvo kovo sniego,
Ko palinketi - viskas nyksta:
Patsai gyvenimas, linkėjimai.
Linkiu Tau laimės, didelės sveikatos
Ir kelio, kloto pavasario žiedais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lasiukai-tyliai-suskambes-1.html

Linkim Tau pasisekimo,
Daug laimingų valandu,
Laimės, džiaugsmo tarp berniukų
Ir po bučkį nuo visų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkim-tau-pasisekimo-dau-1.html

Mes gyvi tiktai vienu šioj žemej –
Gerumu, dovanotu kitų.
Nesvarbu, ką likimas tau lemia:
Tuščią spindesį miesto naktų,
Sodžiaus tylą... Švaistyk ją be baimės,
Netausodama sielos turtų.
Neieškoki, nelauk jokio atpildo,
Atsikirsk pašaipūnams piktiems.
Mes turtingi tik vienu šioj žemėj –
Gerumu, dovanotu kitiems.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-gyvi-tiktai-vienu-sio.html

Tikėki tuo kas amžina ir tikra
Gyvenimo kely tešviečia tau viltis,
Išmok atsikratyti blogo -
Kaip kelrodė žvaigždė spindės tau ateitis ...
Čia viskas sava ką matai aplinkui
Belieka dirbti ir laukai žydės ...
Už to arba už kito laiko vingio
Mes susitiksim ir kalbėsim iš širdies.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tikeki-tuo-kas-amzina-ir-.html

Tebus tau dienos - grožio pasakos,
Balti obels žiedai - svaja,
Speigų daina - skambiausias juokas,
Ir visa tai - vien tavyje!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tebus-tau-dienos-grozio-p.html