Sveikinimai - Gimtadienis

Kokia brangi Tau ši dienelė,
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinu ir linkiu laimės
Juk tai - gimtadienis brangus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kokia-brangi-tau-si-diene.html

Būk laimingas, pavasarį sodams pražydus,
Būk laimingas, rudeniui barstant lapus.
Būk laimingas, sidabrui plaukuos atsiradus,
Būk laimingas, gyvenimui lenkiant pečius.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-laimingas-pavasari-so.html

Tegul visko po lygiai tenka-
Kiek liūdesio, tiek džiaugsmo,
Kiek nerimo naktų
Tiek ir džiugių dienų.
Šaltų žiemų,
Pavasarinio jausmo,
Saldaus medaus
Iš vasaros korių.
Ir rudeninio darganoto oro -
Po lygiai visko
Į visas puses,
O visa kita
Tik nuo Tavo noro
Ir dar nuo to,
Kuris šalia tavęs.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-visko-po-lygiai-ten.html

Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų
Ir tyro nuostabaus dangaus,
Kad siela eitų laimės laiptais,
Juk laimės niekada nebus per daug.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-noriu-palinketi-tau-zv.html

Saugok akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį,
Saugok gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoj
Ir saugok širdį,
Kad galėtum pakelti, paguosti, sušildyti...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saugok-akimirka-kaip-neuz.html

Tegul vėjas nusineša Jūsų metus,
Tegul tortas būna be galo skanus,
Tegul Jus prisimena bičiuliai,draugai,
Gyvenkit laimingai, linksmai ir ilgai...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-vejas-nusinesa-jusu.html

Ilgai svarsčiau ko reikia palinkėti,
Ko trokšta kūnas,siela ir jausmai,
Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai
To tikslo, kam šioj žemėj gyvenai!
Daug daug dar vasarų žieduotų
Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės,
Ilgiausių metų ir skambiausių posmų
Tegul likimas dar nepagailės...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ilgai-svarsciau-ko-reikia-1.html

Linkim saulės šviesos, kai lyja lietus,
Linkim lietaus, kai užtrunka kaitra,
Linkim ramybės, kai triukšmas aplink,
Dainų ir juoko, kai spengia tyla.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkim-saules-sviesos-kai.html

Netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/netenkam-rodos-tik-vienos.html

Laiminga būk, kai paukščiai grįžta.
Laiminga būk, kai vasara pražysta.
Laiminga būk ir vasarą, ir žiemą,
O dar geriau - laiminga būk kiekvieną dieną!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laiminga-buk-kai-paukscia.html