Sveikinimai - Gimtadienis

Tiktai rožių žiedų,
Tiktai linksmų valandų,
Tiktai saulės šviesos
Ir laimės saldžios.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tiktai-roziu-ziedu-tiktai.html

Linkėti laimės - įprasta ir sena,
Linkėti sveikatos - tau dar per anksti.
Linkiu ugnies, kuri širdy rusena
Ir daug draugų gyvenimo kely...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linketi-laimes-iprasta-ir.html

Būk rasa - ji akmenį pratašo,
Būk dalgiu - jis dilgėlę nupjauna,
Būk druska - ji saugo nuo sugedimo,
Būk tu žemės vidury - laimės žiburys.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-rasa-ji-akmeni-pratas.html

Rask laiko mąstyti... Tai jėgos versmė.
Rask laiko žaisti... Tai amžinos jaunystės paslaptis.
Rask laiko skaityti... Tai išminties šaltinis.
Rask laiko melstis... Tai didžiausia jėga žemėje.
Rask laiko mylėti ir būti mylimas... Tai Dievo duota privilegija.
Rask laiko draugiškumui... Tai kelias į laimę.
Rask laiko juoktis... Tai sielos muzika.
Rask laiko duoti... Tai sumažina egoizmą.
Rask laiko dirbti... Tai sėkmės laidas.
Rask laiko artimo meilei... Tai dangaus raktas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/rask-laiko-mastyti-tai-je.html

Mokėk gyventi kas dieną, kas sekundę.
Ir širdyje išsaugoti kitus.
Tegul pro šalį dienos neprabėga,
Te jos ilgesnės būna už metus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mokek-gyventi-kas-diena-k.html

Aš nežinau, ko Tau palinkėti.
Gal daug daug vasarų, gal daug gėlių...
Linkiu gyvenimą mylėti,
Gyvenime sėkmės linkiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-nezinau-ko-tau-palinke.html

Neapsvaik nuo džiaugsmo,
Nepavark nuo skausmo,
Vien tiktai gerumą dovanok kitiems.
Daug mokėk gyventi,
Daug mokėk atleisti,
Ir kas žmogui skirta, atiduok žmonėms.
Tu dienas sutiki tarsi naują šventę,
Lai kiekvienas rytas bus tau dovana.
Ir kiekvieną dieną stenkis nugyventi,
Tartum būtų likus tik viena diena.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neapsvaik-nuo-dziaugsmo-n.html

Yra gyvenime ir praeitis, ir ateitis,
Ir dideli darbai, ir didelės svajonės.
Laimingas tas, kas moka atvira širdim
Gyvenimą praeiti ir mylėti žmones.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/yra-gyvenime-ir-praeitis-.html

Gegužės mėnesyje gimusius
Prašom atsistot,
Pakelt taurelę, priglaust prie lūpų,
Kaimyną pabučiuot...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/geguzes-menesyje-gimusius.html

Būk graži, kaip saulė
Kaip rytų aušra,
Ir linkiu, kad laimę neštų
Tau kiekviena diena....
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-grazi-kaip-saulekaip-.html