Sveikinimai - Gimtadienis

Teaušta Tau gražus gimtadienio rytas.
Tebūna Tau kelias gėlėm nusagstytas.
Lai niekas pasauly Tavęs nekankina,
Lai žydinčios rožės Tau širdį ramina.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/teausta-tau-grazus-gimtad.html

Norėčiau duoti tau gėlę,
Bet užšalo po ledu.
Norėčiau laimės palinkėti,
Bet pati jos nerandu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noreciau-duoti-tau-gele-b.html

Šypsokis, nors ašaros degins tau skruostus,
Šypsokis, nors širdį iš skausmo tau gels.
Gyvenimo kelias erškėčiais nuklotas,
Tik šypsena žmogų iš skausmo pakels.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sypsokis-nors-asaros-degi.html

Gimtadienio proga linkiu Tau
Laimės, kurios visiems trūksta,
Džiaugsmo, kurio niekada nėra per daug.
Sėkmės, kuri visiems reikalinga,
Svajonių, kurios pavirstų į tikrovę.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gimtadienio-proga-linkiu-.html

Būk tvirta ir graži, kaip pirma žaluma.
Kaip pavasaris būk tu visų laukiama.
Jei reiks purvą nuplaut, tu pabūk lietumi,
Jei nebus kuo tikėt, tu tikėk savimi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-tvirta-ir-grazi-kaip-.html

Lai vyno taurės suduš prieš tavo kojas.
Juk šukės laimę neša. Tu tiki?
Tad būk laiminga, būk labai laiminga.
Juk kam gyvent, jeigu laimės neturi!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-vyno-taures-sudus-pri.html

Išgerk jaunystės taurę,
Kol liejas pro kraštus,
Nes niekas dar nežino,
Kieno rytojus bus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isgerk-jaunystes-taure-ko.html

Būk išdykęs pievų drugys,
Būk upelis, būk tiltas, būk kelias,
Būk padangės melsvos vyturys,
Būk tu saulė dangaus!
Pagaliau būk tik žmogus,
Tik niekad nebūki šešėlis!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-isdykes-pievu-drugys-.html

Būk gėlė – kuriai nieko netrūksta,
Kuria gėrisi žmonės visi.
Būki saulė – kuri suteikia džiaugsmą,
Būk kaip ji ir šilta, ir šviesi.
Būk kaip medis, iš jų visų stipriausias,
Būk stipri, linksma ir nepalaužiama.
Būki viskuo viskuo, kas gera,
Bet svarbiausia – tikėk savimi !

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-gele-–-kuriai-nieko.html

Išliki savimi..
Nors bus daug kryžkelių.
Išliki savimi...
Kad atpažintų, kai sugrįši.
Išliki savimi...
Kad visada galėtum
Didžiuotis savimi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isliki-savimi-nors-bus-da.html