Sveikinimai - Gimtadienis

Jei šiandieną tau ir liūdna, ir graudu,
Ir kaip nutildyt skausmą nežinai,
Nesmerk šviesiųjų džiaugsmo valandų,
Kurias dar vakar gyvenai.
Galbūt ir vakar pro juokus slapta
Širdy tu karčią ašarą tramdei,
Bet prasiblaivė skausmo valanda,
Taip netikėtai nuostabiai.
Tegul laimingos buvusios dienos
Šypsnys prablaivo širdį ir atleis
Nesmerki vakarykštės valandos -
Tegul ji šiandien vėl ateis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-siandiena-tau-ir-liud.html

Kad pildytųsi visa, ko viliesi,
Kad vienus norus vytųsi kiti,
Kad visi žmonės, kuriuos tu mylėsi
Laimingi būtų, džiaugsmo kupini!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-pildytusi-visa-ko-vil.html

Tu juk žinai - pasauly niekas veltui neprapuola,
Jei tik pavyksta suvaldyt akimirkas kelias.
Įkalk į žemę tvorai žalią kuolą,
Žiūrėk- jisai jau leidžia šakeles...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-juk-zinai-pasauly-niek.html

Lai Tavo gyvenimą puošia
Skaidri ir linksmiausia daina,
Nuoširdžiausią linkėjimų puokštę
Siunčiame Tau 30 - ojo gimtadienio proga.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-tavo-gyvenima-puosia-.html

Veržli būties srovė, ji plukdo daug bėdų.
Nesibijok, žmogau! Neliks nei tų, nei tų.
Gailiesi praeities? Žiūrėk, kas bus rytoj!
Ir džiaukis, šią akimirką nutvėręs už krūtų.
( O. Chajamas)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/verzli-buties-srove-ji-pl.html

Tegul šventė tęsiasi ilgai - tiek, kiek norės širdis.
Tegul šventiniai palinkėjimai pildosi. Betn po vieną kasdien.
Tegul vasariška nuotaika neapleidžia ir speiguotą žiemą.
Tegul visa, ko tu trokšti, virsta tuo, ką tu turi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-svente-tesiasi-ilga.html

Už tai, kas buvo ir dar bus,
Už ateities miražą !
Gražias dienas!
Gerus draugus!
Už viltį ir už drąsą!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-tai-kas-buvo-ir-dar-bu.html

Tu šypsokis linksmai,
Nes jaunystė šviesi.
Ir neleiski jos vėjams kedent.
Ir atmink, kad visi
Esam žmonės maži,
Vieną kartą atėję gyventi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-sypsokis-linksmai-nes-.html

Būk kukli, bet nesižemink
Būk drąsi, bet nesikarščiuok
Būk atkakli, bet neužsispyrus
Būk draugiška, bet neapsimetus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-kukli-bet-nesizemink--1.html

Atrask save naujai šitam kely
Kur milijonai rodė
Svajonėse, darbe, draugystės žody
Kad visos tavo spalvos nenunyktų,
Kad rankos duonos, darbo,
Širdys - džiaugsmo rastų .

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atrask-save-naujai-sitam-.html