Sveikinimai - Gimtadienis

Tegul širdies dosnumas neišsenka,
Veide negęsta šypsena šilta,
Lai laimė ir sėkmė Tau tiesia ranką.
Ir niekad neapleidžia sveikata!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-sirdies-dosnumas-ne.html

Kokia tu nuostabi esi –
Ne kiekvienam žinoti;
Didžiam žmoguj dažnai gyvena paslaptis...
Mes linkim tau žavingą laiko žirgą pabalnoti,
Kad dar ilgai tavy daužytus
Jaunystės nesutramdoma širdis!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kokia-tu-nuostabi-esi-–.html

Neliūdėk,kad metai nuplasnojo tartum paukščiai į šiltus kraštus.
Jubiliejų gražų dovanojo, o dienos verčia vis naujus lapus.
Tebūna jos tik saulėtos ir šviesios, be debesėlio, be piktų audrų.
O džiaugsmas nuolat ranką te ištiesęs eis su tavim gyvenimo keliu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neliudek-kad-metai-nuplas.html

Tikėk gražiu gyvenimu, laime ir džiaugsmu!
Saugok akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį,
Saugok gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoj,
Ir saugok širdį, kad galėtum pakelti, paguosti, sušildyt.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tikek-graziu-gyvenimu-lai.html

Linkėti laimės įprasta ir sena, linkėt sveikatos dar per anksti, linkėti džiaugsmo jau visai pasenę, na o palinkėti pinigų visai jau nemadinga.
Todėl linkiu tau žengti koja kojon su mada ir suspėti visur ir visada
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linketi-laimes-iprasta-ir-1.html

Rask laiko mąstyti... Tai jėgos versmė.
Rask laiko žaisti... Tai amžinos jaunystės paslaptis.
Rask laiko skaityti... Tai išminties šaltinis.
Rask laiko melstis... Tai didžiausia jėga žemėje.
Rask laiko mylėti ir būti mylimas... Tai Dievo duota privilegija.
Rask laiko draugiškumui... Tai kelias į laimę.
Rask laiko juoktis... Tai sielos muzika.
Rask laiko duoti... Tai sumažina egoizmą.
Rask laiko dirbti... Tai sėkmės laidas.
Rask laiko artimo meilei... Tai dangaus raktas.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/rask-laiko-mastyti-tai-je-1.html

Palinkėt tau laimės?
Bet turbūt esi laimingas...
Palinkėt sveikatos?
Bet turbūt tau jos nestinga...
Žmonės linki pinigų,
Bet ne jie svabiausia!
Palinkėsiu tau draugų
Ir dar to, kas tau geriausia.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palinket-tau-laimesabet-t.html

Tegul gimtadienio proga laimė būna didelė kaip žemė, skaisti kaip saulė, tegul jos užtenka ne tik vienai šventei, bet ir visam tavo gyvenimui...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-gimtadienio-proga-l.html

Tau dar jaunystės vėjai alsuoja karšti,
Dar senatvė neranda vietos tavoj širdy.
Tave dar glamonėja vėjų gaiva,
Dienų srovėj dar Tavo laimė gyva.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tau-dar-jaunystes-vejai-a.html

Uždek savy ugnį,
Prie kurios norėtųsi sušilti.
Užaugink savy meilę,
Prie kurios norėtųsi prisiliesti.
Apgyvendink savy drąsą,
Kurios norėtųsi pasisemti.
Pažink tą džiaugsmą,
Būti kažkam reikalinga.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzdek-savy-ugni-prie-kuri.html