Sveikinimai - Gimtadienis

Lekia metai, kaip paukščiai išklysta
Ir gyvenimas visas su jais ...
Pasitikti nesuspėjot jaunystę,
Jau šarma nušarmojo plaukai.
Bet širdy tegul žydi pavasaris
Gražiausiais pavasario žiedais !
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lekia-metai-kaip-paukscia.html

Greitai bėga ir žiemos, ir vasaros
Ir pavasariniai vėjai šilti,
O gyvenimas primena pasaką -
Pasiklystume žemės glėby,
O gyvenimas ima lyg duoklę
Mūsų juoką, svajones džiaugsmus.
Ir kaip skolą nemokamai dosniai
Suskaičiuoja, dabina metus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/greitai-bega-ir-ziemos-ir.html

Tu neliūdėk, kad dar viena raukšlelė
Šiandieną Tau į veidą įsirėžė,
Kai ant smilkinio vyšnios šakelė
Savo žiedlapius tyliai pabėrė.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-neliudek-kad-dar-viena.html

Ir jei likimo audros įsišėlę
Šarmotus pėdsakus palieka smilkiniuos,
Už šešiasdešimt jau taures pakėlėm –
Lai šimtą metų laikas atskaičiuos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-jei-likimo-audros-isis.html

Susimąstyk, jei tuštuma krūtinėj,
Jei atramos šioj žemėj nerandi,
Jei nerimas vilties žiedus nuskynė,
Kada svajonės tikslas taip arti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/susimastyk-jei-tustuma-kr.html

Kaip laikas neša ant delnų
Papieviais savo metų naštą,
Kaip rūkas, plaukiantis upe,
Pašaukia kartą atsigręžti.
Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes
Ant mėlyno, beribio skliauto
Galbūt jos laimę Jums numes
50 - ojo gimtadienio sulaukus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-laikas-nesa-ant-deln.html

Nėra dainos, gražesnės už lopšinę,
Kurią dainuodavo mama.
Nėra dienos, gražesnės už gimimo.
Su ja ir sveikinu Tave.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nera-dainos-grazesnes-uz-.html

Su metais pajuntame gyvenimo kainą,
Su metais jausmai užsigrūdina.
Juk, būna, pavasarį šalnos užeina
Ir būna pavasaris rudenį.
Kad nuramint gyvenimui širdį,
Išsaugot liepsnojančią jauną,
Ir meilė, kaip saulė sušildo,
Tos šalnos rudens neužgauna.
Su metais ir vingiai kely išsiskiria,
Širdis ir jausmai užsigrūdina.
Todėl nešk savo pavasarį šviesų
Kaip spalvotą gyvenimo rudenį.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/su-metais-pajuntame-gyven.html

Gražiausių metų leiski palinkėti,
Te niekados nebus rudens.
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,
Ir laimė širdyje gyvens.

Giedrų dienų Tau linkime,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų
Ir meilėj, laimėj bei džiaugsme gyvent.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/graziausiu-metu-leiski-pa.html

Skubėdami prarandam ir išmėtom,
Ir nepamatom skrisdami dvasia
Nei uogos, sirpstančios iš lėto,
Nei skausmo gero draugo akyse.
Tiktai paskui, kada jau visko turim,
Jau sendami, pajuntame staiga,
Į pačią širdį priekaištą ar dūrį -
Užlieja juodo išgąsčio banga,
Kad mes visai be reikalo skubėjom,
Kad nardėm tarp beprasmių reikalų,
Kažką svarbaus praleidom ir praėjom,
Ir jau nepataisysi. Per vėlu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/skubedami-prarandam-ir-is.html