Sveikinimai - Gimtadienis

50 medžių - dar ne miškas,50 lašų - dar ne jūra, 50 metų - dar ne visas gyvenimas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/50-medziu-dar-ne-miskas-5.html

Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais,
Tarsi daina vakarė sutemų.
Nuskriejo metai tarsi pienės pūkas,
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.

Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,
Ir tarsi akmenys sunkių.
Užtad šiandieną iš širdies Tau linkim
Laimingų metų ir ilgų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabego-metai-tarsi-rukas.html

Te sekundės Jūsų nušvinta minčių aušroje,
Te minutės nubėga svajonių takais.
Tegu valandos Jūsų ištirpsta vilties ugnyje,
Tegu dienos nušvinta laimės žiburiais.
Te savaitės Jūsų klega su brangiais draugais,
Tegu mėnesiai prabyla permainų balsais.
Tegu metai Jūsų kvepia pergalių žiedais,
Te gyvenimas lyg knygoj susirašo sakiniais -
Nuoširdžiais, prasmingais ir darniais...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-sekundes-jusu-nusvinta.html

Jaunystė - tai margas drugelis.
Jaunystė - tai sapnas puikus.
Jaunystė - tai lauko vėjelis,
Kuris greit aplenkia visus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jaunyste-tai-margas-druge.html

Gyveni ir mokaisi kas dieną,
Bet gyvent nemoki ir gana.
Dvelkia, dvelkia mėnesiena
Be naudos sudužusi diena.
O gyventi duota mums tik kartą,
Tiktais kartą perdega širdis.
Pažiūrėsi, jau ruduo už vartų,
Jau už lango nyksta praeitis.
Neatleis dienų, kurias su vėjais
Prašvaistei be atgarsio kely.
Ar ošei lyg gluosnis apdulkėjęs
Apie mažą laimę nuošaly.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyveni-ir-mokaisi-kas-die.html

Jaunystė - juoko pilna,
Jaunystė - tai daina.
Jaunystė - meilės pasaka,
Tik nuostabiai trumpa.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jaunyste-juoko-pilna-jaun.html

Tik jūs negeskit žvaigždės -
Su širdimi suraskite į tolį bendrą taką.
Gyvenimas - nemirštanti giesmė,
Ji ir pro skausmą apie laimę šneka.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tik-jus-negeskit-zvaigzde-1.html

Ant Tavo gyvenimo kelio
Lai byra gražiausi žiedai.
Iš jų pasirinki tik vieną,
Kuris Tau žydės amžinai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ant-tavo-gyvenimo-kelio-l.html

Būk išdykęs padangių drugys,
Būk upelis, tiltas ir kelias,
Būk padangės melsvos vyturys,
Būk diemedis girioje žalias.
Būk tu sailė, vėjas, dangus,
Būk plačios padangės mėlis,
Būk tu pagaliau žmogumi,
Tik nebūki niekada šršėlis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-isdykes-padangiu-drug.html

Linkiu, kad tavo akys skausmo nematytų,
Ir lūpas puoštų šypsena gera.
O jei skaidrus lašelis į skruostą nukristų,
Linkiu, kad tai būtų tik džiaugsmo ašara tyra.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-kad-tavo-akys-skau.html