Sveikinimai - Gimtadienis

Būk tiesa, kad tavim tikėtų,
Būk gera, kad tave mylėtų,
Būk ugnim, kad per lietų
Pas tave sušilti galėtų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/buk-tiesa-kad-tavim-tiket.html

O kokia nežemiška didybė,
Žemėje, gėlėj ir žmoguje.
Niekas niekam nieko nepavydi,
Nes kiekvienas pilnas savyje.
Nes kiekvienas didelis kaip lašas,
Ir visi su saule artimi.
Niekada žmogus nebuvo mažas,
Jeigu jis tik buvo savimi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-kokia-nezemiska-didybe-.html

Jubiliejus - tai tuomet, kai daug gėliu, o tu dar gyvas. :)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jubiliejus-tai-tuomet-kai.html

Linkiu tau daug laimės,
Ir viską daryti be baimės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-tau-daug-laimes-ir.html

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažystam,
Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-skaiciai-nulemia-metus.html

Kad žmonės šypsotųs prie vieškelio balto,
Kad saulė žydėtų virš tavo galvos,
Kad lietus nuplautų ir skausmą, ir kaltę,
Kad sniegas nekristų ant sielos žaizdos.
Kad medžių viršūnėse viltys nutūptų,
Kad vėjai atpūstų gėrį iš namų,
Kad vėlei užplūstų ir vėlei užsuktų
Džiaugsmai ir likimai žmonių svetimų.
Kad niekas ir nieko, ir niekad neskriaustų,
Kad niekas nebūtų prie kojų mažų,
Kad viskas iš nieko,
Kad viskas iš naujo,
Kad viskas į gera
Ir viskas gražu...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-zmones-sypsotus-prie-.html

Ko žmogui reikia, kad jis apsidžiaugtų?
Reikia labai nedaug...
Reikia saulės šviesos, kai lyja,
Reikia lietaus, kai būna kaitra,
Reikia vienatvės, kai triukšmas aplinkui.
Reikia minios, kai vienatvė slegia pečius.
Reikia labai nedaug...
Reikia dainos, kai tyla kambary spengia,
Kai skamba daina - reikia tylos, ak, kaip kartais reikia tylos.
Reikia draugo, kai priešai pakelia kumštį,
Reikia priešų, kad geriau įvertintum draugą.
Reikia labai nedaug. ;)
(A.Drilinga)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ko-zmogui-reikia-kad-jis-.html

Nukrito lapai, švokščia vėjas?
Migla taip sunkiai sualsavo?
Sušvis vidurdienis atėjęs-
Ir džiaugsmas bus tik tavo.

Tiktai tikėk viltim, būk gyvas
Nors karčios nuosėdos ant lūpų,
Būk rausvas pumpuras ankstyvas,
Atskleidęs lemčiai giedrą ūpą.

Ir išdidžiai būk išsitiesęs,
Nors šaknys pakirstos-vis viena,
Skausme nevysta širdys šviesios,-
Matuok tik meile savo dieną.

(F. Nechvatalas)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nukrito-lapai-svokscia-ve.html

Linkiu tau trijų gyvūnų:
Jaguaro - garaže,
Tigro - lovoje,
Lapės ant kaklo ir ASILO,
kuris už viską sumokėtų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-tau-triju-gyvunu-j.html

Gyvenimas - tai laivas, jo kapitonas tu, tad nenuklysk tu plaukdamas gyvenimo keliu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-tai-laivas-jo-k.html