Sveikinimai - Gimtadienis

Norėčiau išrėžti Tau kalbą aistringą,
Bet mintys užsikerta, žodžiai užstringa.
Juk galim ką nors ir be žodžių nuveikt.
Gali dovanėlę man tyliai įteikt...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noreciau-isrezti-tau-kalb.html

Sakyti tostą malonu,
Kai šitiek vyrų ir žmonų
Gražiai susėdę poromis,
Ir vyrai žvilgsniais renka mis.
Ak, tikrą žavesį pamatę,
Jie skelbia Mis - JUBILIATĘ!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sakyti-tosta-malonu-kai-s.html

Nereikia metų klausinėti.
Tegu jie lekia sau, tegu!
Akivaizdoj senų draugų
Tau šiandien lemta atjaunėti...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nereikia-metu-klausineti-.html

50?
Ne! 2x25!
Kas čia taip beldžias į duris?
Nejaugi amžiaus vidurys?
Tai dvi jaunystės. Jos abi
Tau sako, kad data svarbi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/50ane-2x25-kas-cia-taip-b.html

Toks amžiaus gražumas...
Mieloji, duokdie,
Tegu Tau negęsta likimo žvaigždė.
Te veda ir veda laimingais keliais,
Ir saulė tešviečia ryškiais spinduliais..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/toks-amziaus-grazumas-mie.html

Mielasis mano vyre,
Toks vyriškas, žavus,
Visi šiandieną giria
Vien nuopelnus tavus.
Na, duodu Tau leidimą
Išgert tris stikliukus.
Išgėrus miegas ima
Ir būni toks taikus...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mielasis-mano-vyre-toks-v.html

Gal šimtą metų nemačiau
Ir Tavo rankos nekračiau.
Tai kiekgi Tau, brolau, sukako?
Juk žilė nieko dar nesako...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gal-simta-metu-nemaciau-i.html

Leisk dešinę karštai paspausti,
Leisk palinkėt stiprios širdies
Ir leisk dėl sukakties užjausti.
Bet mūsų metai dar žydės.
Aš kiek vyresnis už Tave,
Bet nesiskundžiu senatve.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/leisk-desine-karstai-pasp.html

Ir saulė matys, ir mėnulis matys,
Koksai jubiliejus, kokia sukaktis!
Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai.
Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-saule-matys-ir-menulis.html

Mielasis bičiuli, gražiai gyveni.
Štai stalas nukrautas, bokalai pilni!
Žmonelės meilumas, linksmumas svečių!
Išgert už Tave ligi dugno kviečiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mielasis-biciuli-graziai-.html