Sveikinimai - Gimtadienis

Metai skuba, griūna, lekia.
Mes skaičiuojam juos nenoriai.
Kiek, mielasis, jau sukorei,
Kad degi šią šventės žvakę?
Bet koks jaunas Tu, vaje,
Jubiliejaus šviesoje!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/metai-skuba-griuna-lekia-.html

Aš su Tavim drauge švenčiu
Ir saulės šypsnį Tau siunčiu!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-su-tavim-drauge-svenci.html

Girdžiu, kaip Tu draugams dėkot imi.
Nors negaliu sėdėt už vaišių stalo,
Bet širdyje esu su Tavimi,
Juokiuosi ir siekiu alaus bokalo...
Būk sveikas! Per atstumą aš girdžiu,
Kaip Tu man atsakai linksmu žodžiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/girdziu-kaip-tu-draugams-.html

Už ilgaamžiškumą
Į tolimą, užkampų Gruzijos kaimelį atvyko žurnalistas ir susirado šios vietovės įžymybe aksakalą, sulaukusį 120 metų. Žurnalistas paklausė senuko, ar šis jaučiąs savo senatvę.
Žinoma, jaučiu, atsakė aksakalas.
Kaip?
Kai man buvo šimtas metų, atsakė senasis gruzinas, aš su savo svečiais išgerdavau dvidešimt stiklinių vyno. Kai sulaukiau šimto dešimties metų, su svečiais aš išgerdavau jau tik dešimt stiklinių. Na o dabar aš kasdien teišgeriu tik devynias stiklines vyno...
Tad pakelkime tostą už tai, kad gyventume taip ilgai, kaip senasis gruzinų aksakalas, ir skųstumėmės senatve taip, kaip skundėsi aksakalas...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-ilgaamziskumai-tolima-.html

Už mūsų metus
Jaunas žurnalistas netaktiškai paklausė įžymios artistės, kiek jai metų.
- Neprisimenu, - atsakė artistė.
- Kaip, jūs nežinote kiek jums metų? — stebėjosi jaunas žurnalistas.
- O aš jų neskaičiuoju. Aš, pavyzdžiui, skaičiuoju pinigus, brangakmenius, nes juos gali pavogti. O mano metų niekas nepavogs!
Tad pakelkime taurę už nepavagiamą mūsų turtą - mūsų metus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-musu-metusjaunas-zurna.html

Skinki pavasario žiedus
Kol jie skaicčiai žydi.
Džiaukis laime jaunų dienų,
Kol dar tave jos lydi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/skinki-pavasario-ziedusko.html

Tepuošia tau kelią jaunystės žiedai
Ir širdį ramina draugės ir draugai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tepuosia-tau-kelia-jaunys.html

Jei audros norėtų tau kelią užpūsti,
Tu širdį paguosk jaunystės drąsa,
Neduok jai nuvysti, kol rytmečiai šviesūs,
Kol širdis svajonių ir laimės pilna.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-audros-noretu-tau-kel.html

Norėčiau tau ranką paduoti
Bet gaila, per toli esu.
Todėl tau per šį sms'ą
Daug džiaugsmo ir laimės linkiu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noreciau-tau-ranka-paduot.html

Tu būk tokia,
Kokia norėtum būti,
Tu būk jauna
Ir laimės kupina.

Gyvenki taip:
Gyvenimas, kad būtų
Gražus kaip sapnas,
Ilgas kaip daina...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-buk-tokia-kokia-noretu.html