Sveikinimai - Gimtadienis

Garbingo amžiaus jubiliejus -
Vainikas metų praeities,
Kur rasi smilgų ir lelijų.
Tokia pusiausvyra lemties,
Kad pilką dieną šventė keičia,
O ją - sunki darbų našta...
Branginki, vertinki ir džiaukis
Dalia, kuri vien tau skirta.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/garbingo-amziaus-jubiliej.html

Tegul likimas Jums dovanoja margą gimtadienio puokštę, kurioje gražiausiais žiedais žydėtų energija, tvirtybė, ištvermė ir, žinoma, bekraštė asmeninė laimė.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-likimas-jums-dovano.html

Pamirški pilką vargą,
Vien džiaugsmą prisimink,
Auksinį jubiliejų
Svajonėm apipink,
Pažvelk, kaip storą ledą
Įveiks veržli srovė...
Iš naujo skrydžiui renkis,
Tau prieš akis erdvė

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pamirski-pilka-varga-vien.html

Daug, daug vilčių, minčių, svajonių
Širdis sutiks ir išlydės,
O metai kaip tie paukščiai tolin
Skubės ir vėl skubės.
Tebūnie ilgas Jūsų kelias,
Ir toliai saulės sklidini,
O metai kaip sraunus upelis
Tegul gaivina laimės vilnimis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-daug-vilciu-minciu-s.html

Girdėk sava širdimi kiekvieno skausmą -
Jie tavąjį girdės ...
Matyk sava širdim kiekvieno džiaugsmą -
Jie tavąjį matys,
Mylėk kitus, save užmiršus,
Ir jie tave mylės ...
Tikėk kitais kaip savo žingsniais,
Ir jie tavim tikės !

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/girdek-sava-sirdimi-kiekv.html

Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų,
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo,
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nenurimk-sirdie-isplakus-.html

Mes linkime Jums šimtą metų
Gyventi meilėj artimų.
Matyti dangų giedrą, platų
Kasdien virš savųjų namų.
Gyvenimas - tik vieną kartą
Ir 50 - jo branda!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-linkime-jums-simta-me.html

Garbingą savo jubiliejų,
Tu pasitiki su šypsena,
Tikėk - ruduo dar neatėjo
Ir metai šie dar ne našta.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/garbinga-savo-jubilieju-t.html

Truputį laimės, truputį džiaugsmo,
Saulę didžiulę, lašą lietaus,
Glėbį sveikatos, mažyčio skausmo
Ir neapsakomai giedro dangaus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/truputi-laimes-truputi-dz.html

Žodžiai, linkėjimai, gėlės nuvysta,
Liks tik tyrumas, širdžių šiluma…
Šį aštuonioliktą nuostabų rytą –
Laimė, jaunystė tebus amžina.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zodziai-linkejimai-geles-.html