Sveikinimai - Ilgesys

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nepareis-nesugris-nepabel-1.html

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus...
Visiems širdy gėla gili išlieka
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isejo-is-kur-negrizta-nie-1.html

Gyvenimas - negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir
Artimiausius iš visų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-negailestingas--2.html

Visos mūsų maldos kasdieninės:
- Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visos-musu-maldos-kasdien-1.html

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa, - netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
Ir atsitieskite skausme.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jus-likote-tarsi-kazko-ne-1.html

Tik brangus prisiminimas liko,
Juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti
Mylimo Tėvelio niekada.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tik-brangus-prisiminimas--1.html

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą -
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/liudesit-jus-bet-laikas-g-1.html

Jus palietė tamsa ranka vėsia -
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jus-paliete-tamsa-ranka-v-1.html

Nors drasko širdį skausmas, abejonės,
Nepulk į neviltį - ji pragaištinga.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nors-drasko-sirdi-skausma-1.html

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ji-gyvens-geles-kiekvienu-1.html