Sveikinimai - Ilgesys

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-negalime-uzpildyti-ju-1.html

Žmogus - tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zmogus-tik-zemes-svecias--1.html

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvarte sušildytų paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noretume-kad-musu-zodziai-3.html

Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso,
Tik paliks atminty jo žodžiai ištarti.
Užgeso mielos akys,
Nusviro darbščios rankos
Ir paliko vien sielvartas širdy.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nebeisgirsit-jau-daugiau--1.html

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/netektis-o-gal-zvaigzdeai-1.html

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
Kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.
Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
Prisikelti amžiams aš nebegaliu

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palinguoki-vejau-diemedzi-1.html

Esu aš vienas,
Kaip apie mirtį mintis
Kuri sukas, mano galvoje
Kaip, pamatau save
Kito žmogaus akimis
Todel sakau sudie...
Nes išmuse mano valanda...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/esu-as-vienas-kaip-apie-m-1.html

Ilgas kelias dar buvo keliauti,
Bet kodėl Tu taip greit pražuvai?
Gyvenimui vainiką pynei,
Bet nebaigtą jį palikai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ilgas-kelias-dar-buvo-kel-1.html

Mirtis skausminga ir beskausmė būna,
Gyvenimas be skausmo - niekada.
Ir jeigu toks gyvenimas sugriuvo,
Tai tik likimo, ne žmogaus, klaida.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mirtis-skausminga-ir-besk-1.html

Gilūs šešėliai tamsiam kambary,
braunas į širdį, jausmus.
Kaunas tamsa su šviesa,
kaip noriu aš būt neviena.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gilus-seseliai-tamsiam-ka-1.html