Sveikinimai - Ilgesys

Jau daugiau šioj žemėj niekam nesiguosiu.
Širdyje paslėpsiu skausmą amžinai...
Tik tave pamačius sunkiai atsidusiu
Ir širdis krūtinėj vėl suplaks liūdnai...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jau-daugiau-sioj-zemej-ni-1.html

Einu namo, o ašaros per skruostus ritas.
Ir snaigės tirpsta su jomis.
Kartu aš nebenoriu, kad išauštų naujas rytas.
Manau, kad be tavęs jis būtų per sunkus...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/einu-namo-o-asaros-per-sk-1.html

Išėjo jis duris užtrenkęs,
Neatsigręžęs - kaip vagis.
Neverk, jis ašarų nevertas
Žaizda užgis.
Žinok, draugystė neišdyla,
Kaip tas mėnulis iš dangaus.
Žinok, dar niekas nenuvylė
Tikros draugystės. Juk žmogus...
Ir jei tave paliko kartą
Jei tau skaudu - neverk,
Jis ašarų nevertas!
Žaizda užgis, tik tu neverk!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isejo-jis-duris-uztrenkes-1.html

Sudie... Vėl tavo lūpos sukuždėjo,
Krūtinė lyg krauju užliejo...
Ir pasigirdo žingsniai. Du...
Tu išeini?... paklausiau...
O balsas kaip styga virpėjo,
Plasnojo mintys galvoje...
Kazką dar pasakei,
Bet aš tylėjau...
Girdėjau, tik kaip žingsniai aidi širdyje...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sudie-vel-tavo-lupos-suku-1.html

Taip kaip laivui reikia kranto, taip kaip vaikui reikia rankos, man reikia tavęs.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/taip-kaip-laivui-reikia-k-1.html

Kai nusileis tamsi naktis, aš prisiglausiu mintimis... Gal prisiminsi tu mane, gal aplankysi sapnuose... Labai tavęs pasiilgau... :(

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-nusileis-tamsi-naktis-2.html

Tą tylią naktį pasakei myliu,
Ir pakylėjai mane lyg debesų...
Galejai pakylėt žemiau,
Nes dabar man krist skaudžiau...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ta-tylia-nakti-pasakei-my-1.html

Žinau, kad jei norėsi, išgirsi ir suprasi. visai nesistebiu, kad manes nekenti. Bet tiesa tokia. Tik atsiprašau, kad elgiausi taip nesuprantamai, kad trukdžiau. Ar prisimeni mane? ...nelabai. To ir linkiu. Taip pat, kad kada nors gyventum taip, kad dėl kažko kito galėtum padaryti viską.
Ir kaip visada, Live forever!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zinau-kad-jei-noresi-isgi-1.html

Vakar mačiau tikrą žvaigždę viršuje
ir ji žiurėjo tiesiai į mane
ir sako kad ten yra jų ir daugiau
ech.. kaip norėčiau gyventi aukščiau...
O aš rožę mačiau už lango lede
turbūt užšalo dar visai pradžioje
ir sako kad kvepėjo jos tada
ech.. kaip norėčiau gyventi anksčiau...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vakar-maciau-tikra-zvaigz-1.html

Kiekvieną kartą, kai tavęs pasiilgstu iš dangaus nukrenta žvaigždė... Tad jei kada nors, naktį, nepamatysi danguje nei vienos žvaigždės, žinok, tai tavo kaltė... Privertei mane per daug tavęs pasiilgti...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiekviena-karta-kai-taves-1.html