Sveikinimai - Ilgesys

Kaip liūdna likti vienam.. Niekieno nemylimas ir pavargęs dėl kasdieninio nerimo. Ar kas nors mane suras, ar pasiges, ar parašys man kas nors gražų, pilną ilgesio mažą laiškelį.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-liudna-likti-vienam-.html

Kad ir kaip būtų nepaliaujamai sunku - lai verkia širdis, o akys turi šypsotis...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-ir-kaip-butu-nepaliau.html

Kai saulė ir jūra nugrimsta,
tamsa apkabina gatves,
kažko man širdis neberimsta,
galbut, kad ilgiuosi tavęs.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-saule-ir-jura-nugrims.html

Kam žvakės dega nesutemus?
Kodėl taip širdį gelia?
Kam budi baltos chrizantemos
Prie miegančio tėvelio?

Įšliaužia žmonės, galais pirštų.
Lyg nebyliai klausimai - -
Iš didžio sielvarto aš mirštu -
Tokia tyla baisi man!

Vai, gauskite, varpai, sirenos,
Raudokit mano skundą!
Tyliais šešėliais dreba sienos -
Tėvelis nenubunda.

Tėvelis miega. Nepažadins
Varpų kraupus gaudimas -
Suspaustos lūpos jo - bežadės -
Jautri širdis nurimus.

Jau niekad nepramerks blakstienų
Tos akys rūpestingos -
Jau nebeglostys mūs nė vieno -
Balta ranka sustingus.

Tikrai. Tikrai tėvelis mirė!
Vargai langan sužiuro -
Ir dienos rūškanos pasviro
Prie našlaitėlių durų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kam-zvakes-dega-nesutemus.html

Sako, kad gyvenime yra trys sunkūs dalykai:
Laukti ir nesulaukti,
Mylėti ir būti nemylimam,
Ieškoti ir nesurasti.
Bet visų sunkiausia - sulaukti ir netekti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sako-kad-gyvenime-yra-try.html

Kai pavasario vėjai nutyla,
Sustoja prie tavo langų.
Ir tyliai be žodžių paklausia,
Kodėl taip ilgėtis sunku?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-pavasario-vejai-nutyl.html

Klausyk, už lango šnara snaigės,
Ir vėjas beldžias į duris.
Bet tai ne vėjas ir ne snaigės,
Tai beldžias mano ilgesys.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/klausyk-uz-lango-snara-sn.html

Esu aš vienas,
Kaip apie mirtį mintis
Kuri sukas, mano galvoje
Kaip, pamatau save
Kito žmogaus akimis
Todel sakau sudie...
Nes išmuse mano valanda...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/esu-as-vienas-kaip-apie-m.html

Kai mano lūpos bus sustingę,
nebekartos tave myliu,
tu juodais rūbais apsirengęs
ateik padėti man gėlių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-mano-lupos-bus-sustin.html

Gilūs šešėliai tamsiam kambary,
braunas į širdį, jausmus.
Kaunas tamsa su šviesa,
kaip noriu aš būt neviena.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gilus-seseliai-tamsiam-ka.html