Sveikinimai - Ilgesys

Pražūvai, kaip pražūva svajonės, kaip išnyksta viltis iš širdies išėjai ir išsinešei viska, ką laikiau tik dėl tavo širdies.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prazuvai-kaip-prazuva-sva.html

Jau daugiau šioj žemėj niekam nesiguosiu.
Širdyje paslėpsiu skausmą amžinai...
Tik tave pamačius sunkiai atsidusiu
Ir širdis krūtinėj vėl suplaks liūdnai...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jau-daugiau-sioj-zemej-ni.html

Einu namo, o ašaros per skruostus ritas.
Ir snaigės tirpsta su jomis.
Kartu aš nebenoriu, kad išauštų naujas rytas.
Manau, kad be tavęs jis būtų per sunkus...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/einu-namo-o-asaros-per-sk.html

Ten praeitis, kurios jau nebegalima atitaisyti, dabartis, kurios šaknys praeity. Ir ateitis, kuri jau prasidėjo...prasidėjo be tavęs...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ten-praeitis-kurios-jau-n.html

Apkabinti...
Sušildyti...
Paglostyti...
Paguosti...
Nuraminti...
Apsaugoti...
Palaikyti...
Padrąsinti...
Rūpintis...
Priglausti...
Išklausyti...
Suprasti...
Padėti...
Laukti...
Ilgėtis...
Šypsotis...
Virpėti...
Prisijaukinti...
Džiaugtis kartu...
Liūdėti kartu...
Kilti kartu...
Kristi kartu...
Svajoti kartu...
Kurti kartu...
Žengti pirmyn kartu...
Užmigti kartu...

Visa tai ir dar daugiau telpa žodyje MEILĖ.
Jei tokią turi – saugoki ir branginki!
Jei dar nesutikai– ieškok širdim...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/apkabinti-susildyti-paglo.html

Išėjo jis duris užtrenkęs,
Neatsigręžęs - kaip vagis.
Neverk, jis ašarų nevertas
Žaizda užgis.
Žinok, draugystė neišdyla,
Kaip tas mėnulis iš dangaus.
Žinok, dar niekas nenuvylė
Tikros draugystės. Juk žmogus...
Ir jei tave paliko kartą
Jei tau skaudu - neverk,
Jis ašarų nevertas!
Žaizda užgis, tik tu neverk!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isejo-jis-duris-uztrenkes.html

Sudie... Vėl tavo lūpos sukuždėjo,
Krūtinė lyg krauju užliejo...
Ir pasigirdo žingsniai. Du...
Tu išeini?... paklausiau...
O balsas kaip styga virpėjo,
Plasnojo mintys galvoje...
Kazką dar pasakei,
Bet aš tylėjau...
Girdėjau, tik kaip žingsniai aidi širdyje...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sudie-vel-tavo-lupos-suku.html

Taip kaip laivui reikia kranto, taip kaip vaikui reikia rankos, man reikia tavęs.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/taip-kaip-laivui-reikia-k.html

Kai nusileis tamsi naktis, aš prisiglausiu mintimis... Gal prisiminsi tu mane, gal aplankysi sapnuose... Labai tavęs pasiilgau... :(
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-nusileis-tamsi-naktis-1.html

Palik mane kaitriam pavesy,
Ar ten, kur saulė nebešvies.
Nereikia meilės man iš nieko,
Nes tu viską atėmei iš manos širdies...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palik-mane-kaitriam-paves.html