Sveikinimai - Ilgesys

Pasakyk, saulele, kodėl žemė tyli,
Kai brangiausią žmogų atima iš mūsų?
Erškėčiuotą kelią eitum,
Kad tiktai sugrįžtų vėlei į namus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasakyk-saulele-kodel-zem-1.html

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noretume-kad-musu-zodziai-2.html

Sutiksiu aš tave sapne, apkabinsiu nejučia. Žvaigždes po kojomis patiesiu, su Tavo lūpom susiliesiu. Atsikeliu aš ryte, ak, ak, kaip gaila buvo tai sapne!!!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sutiksiu-as-tave-sapne-ap-1.html

Kaip liūdna likti vienam.. Niekieno nemylimas ir pavargęs dėl kasdieninio nerimo. Ar kas nors mane suras, ar pasiges, ar parašys man kas nors gražų, pilną ilgesio mažą laiškelį.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-liudna-likti-vienam--1.html

Žmogus bejėgis
Ir gamta, ta visagalė,
Prieš juodą nebūtį lemties.
Sprendimo jos pakeisti
Niekas negali...
Dar taip reikėjo
Tavo rankų ir širdies.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zmogus-bejegisir-gamta-ta-1.html

Sako, kad gyvenime yra trys sunkūs dalykai:
Laukti ir nesulaukti,
Mylėti ir būti nemylimam,
Ieškoti ir nesurasti.
Bet visų sunkiausia - sulaukti ir netekti.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sako-kad-gyvenime-yra-try-1.html

Kai saulė ir jūra nugrimsta,
tamsa apkabina gatves,
kažko man širdis neberimsta,
galbut, kad ilgiuosi tavęs.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-saule-ir-jura-nugrims-1.html

Kai pavasario vėjai nutyla,
Sustoja prie tavo langų.
Ir tyliai be žodžių paklausia,
Kodėl taip ilgėtis sunku?

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-pavasario-vejai-nutyl-1.html

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
Gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/imam-gela-sirdin-ir-dalij-1.html

Gyvenimas - tarsi žvakė:
Sužibo, nukrito, užgeso...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-tarsi-zvake-suz-1.html