Sveikinimai - Įvairūs

Už šeimyniškas ir taupias žmonas!
Varna su sūrio gabalu snape atsitūpė eglės viršūnėje ir susimąstė. Pro šalį bėgo lapė. Pamačiusi varną su sūriu, ji stabtelėjo ir ėmė girti varną: kokie gražūs tavo sparnai! Koks gražus snapas! Ir tavo balsas turbūt gražus! Varna klausosi komplimentų, bet perpranta lapės gudrybes ir j kalbas nesileidžia — bijo prarasti sūrį. Tad lapė keičia taktiką. „Tu tik pažvelk, - sušunka lapė. -Tavasis varnas antai su kregždute kažkur nuskrido!"
„Kur?" - nejuokais sunerimusi leptelėjo varna ir... sūris iškrito iš jos snapo.
Moralė čia tokia: jeigu jūsų vyras kur nors išskrido, neskambinkite varpais visam pasauliui, patylėkite. Tuomet jūsų sūris neiškris iš burnos. O sūris juk nepigus! Tad skelbiu šį tostą - už mūsų šeimyniškas ir taupias žmonas!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-seimyniskas-ir-taupias.html

Už akimirkas, kada surandame vienas kitą!
Vienas medžiotojas svajojo kada nors pagauti juodsidabrinę lapę. Skersai išilgai išvaikščiojo visus kalnus ir miškus, brūzgynus ir tarpeklius, bet įgyvendinti svajonės vis nepavykdavo.
Metai ėjo, medžiotojas ėmė silpti, todėl tolimesnių išvykų teko atsisakyti. Vis dažniau ėmė medžioti šalia namų esančioje giraitėje. Ir netikėtai toje giraitėje pagaliau įsikūnijo jo ilgametė svajonė — jis pačiupo juodsidabrinę lapę. Ir tada medžiotojas paklausė:
- Kur gi tu slėpeisi iki šiol? Aš tavęs ieškojau visą gyvenimą...
- O aš visą gyvenimą prabuvau šioje giraitėje, — atsakė gražuolė lapė. - Bet argi tu, žmogau, nežinojai, kad net visą gyvenimą pašventus ieškojimams, atradimui prireikia tik vienos dienos ir net vienos akimirkos?
Tad pakelkime taurę už moteris, kurios šiandien kartu su mumis, ir už tas akimirkas, kada surandame vienas kitą!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-akimirkas-kada-suranda.html

Už moteris, kurios moka saugoti paslaptis...
Kartą vienoje kompanijoje kilo diskusija — kuo labiau galima pasitikėti: vyrais ar moterimis. Vienas pašnekovas buvo tvirtai įsitikinęs, jog moterimis nelabai galima pasitiketi.
- Niekas manęs nenuginčys, - karščiavosi jis. - Nėra pasaulyje tokios moters, kuri sugebėtų išsaugoti paslaptį!..
Viena moteris ėmė audringai priekaištauti:
- Nieko panašaus! Štai jau daug metų saugau vieną paslaptį.
- Negali būti! - prieštaravo anas vyriškis.
- Tikrai taip! - nepasidavė moteris. — Aš jau nuo dvidešimt šešerių metų saugau paslaptį apie savo amžių.
- Gali būti, — iš dalies sutiko vyriškis, — bet vienąsyk vis tiek prasitarsite apie savo amžių...
- Nemanau, - laikėsi moteris. - Jeigu aš jau dvylika metų išsaugojau šią paslaptį, tai tą sugebėsiu daryti ir visą gyvenimą...
Tad siūlau tostą už moteris, kurios moka saugoti savas ir kitų paslaptis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-moteris-kurios-moka-sa.html

Už kompaniją
Kartą vienas turtingas karalius turėjo gražuolę dukrą. Jis uždarė ją j aukštą aukštą bokštą ir tarė visiems, jog tas drąsuolis, kuris pajėgs užkopti j šį bokštą, galės vesti gražuolę dukrą ir dar gaus gerą priedą - pusę karalystės. Na, o to drąsuolio, kuris nepajėgs įveikti bokšto, lauks žiauri bausmė - jis bus nustumtas bedugnėn. Ir šati atsirado pirmasis drąsuolis. Kopė, kopė į bokštą, bet įkopti nepavyko. Ir jis buvo nustumtas bedugnėn.
Tas pats atsitiko ir antrajam drąsuoliui. Ir tik trečiajam jaunuoliui pavyko įkopti į bokštą. Ir ką gi - karalius duotą žodį tęsėjo. Jis tarė drąsuoliui: „Imk į žmonas mano dukrą ir dar gausi pusę mano karalystės". Bet jaunuolis atšovė: „Nieko man nereikia. Nustumiate mane bedugnėn.
- Kodėl? - nejuokais nustebo karalius.
- Dėl kompanijos aniems dviems! - atsakė jaunuolis. Tad išgerkim šią taurę už kompaniją!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-kompanijakarta-vienas-.html

Kaip daina tolumoj nuskambėjus
Mūsų dienos negrįš atgalios.
Tik jų aidą nunešdamas vėjas
Užn kalnų ir toliau bekartos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-daina-tolumoj-nuskam.html

Gyvenimas daug ką mums žada.
Bet jį vainikuoja mirtis.
Į tikrąjį gyvenimą trys žvaigždės veda:
Tikėjimas, meilė, viltis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-daug-ka-mums-za.html

Ne tik melas žeidžia tiesą - ją gali išniekinti ir tylėjimas. Amielis Anri Frederikas
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-tik-melas-zeidzia-ties.html

Sveikas žmogus kasmet išeikvoja pusantro karto daugiau kitų žmonių kantrybės, nei sveria jis pats. Džonas Apdaika
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikas-zmogus-kasmet-ise.html

Genijų uždavinys yra aprūpinti kvailius idėjomis dvidešimtčiai metų į priekį. Luji Aragonas
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/geniju-uzdavinys-yra-apru.html

Valdžia turi polkinkį gesti, o absoliuti valdžia genda neribotai.
Džonas Aktonas
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/valdzia-turi-polkinki-ges.html