Sveikinimai - Įvairūs

Jei tik Dievas duotų man kokį ženklą... pavyzdžiui, pervestų daug pinigų mano vardu į šveicarijos banką. Vudis Alenas
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-tik-dievas-duotu-man-.html

Neverta priešintis neišvengiamiems dalykams. Vienintelis įmanomas pasipriešinimas rytų vėjui - apsivilkti paltą. Džeimsas Raselas Lovelis
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neverta-priesintis-neisve.html

Kiekviena kasdienybės akimirka yra vienintelė ir nepakartojama. Privalai kiekvieną iš jų nugyventi kuo džiaugsmingiau.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiekviena-kasdienybes-aki.html

Gyvenk kiekvieną dieną taip, tarsi ji būtų paskutinė. Kažkuri juk ir bus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenk-kiekviena-diena-ta.html

Kas degančio skausmo nepažįsta,
Tas tyro juoko nežinos.
Kam ašaros nevilgė skruostų,
Tam laimė, juokas lūpų nepapuoš.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kas-degancio-skausmo-nepa.html

Virš medžių pakilo rausva pilnatis. Aš tavo ramybė, aš tavo naktis, žvaigždes išdėlioju ant tavo delnų ir nuplaukiu tyliai menulio laivu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/virs-medziu-pakilo-rausva.html

Jeigu gyvenimą galima pavadinti knyga,
Tai gražiausi jos puslapiai - jaunystė.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-gyvenima-galima-pav.html

Baltais sparnais jaunystės
Mes skrendame per žemę,
Nežiūrime nei skausmo, nei vargų.
Tik vieną kart sustosime labai nustebę,
Kad skristi tais sparnais jau darosi sunku.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baltais-sparnais-jaunyste.html

Kiekvienas staparikas, tai vinys į mūsų karstą, tai išgerkime, kad mūsų karstas nesubyrėtų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiekvienas-staparikas-tai.html

Nebūk gėlė perdaug graži - kurią nuskint norės visi! Tu būk gėlė nepaprasta, nuskins tasai kuriam skirta!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nebuk-gele-perdaug-grazi-.html