Sveikinimai - Įvairūs

Dangaus skiautą vis debesys aplanko, jau vėjas neša sapnelius - nei vieno žmogaus nepraleidžia, visus aplanko. O angelai sapnų tik jaukiai tyli ir mintimis mums siunčia ramių sapnų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dangaus-skiauta-vis-debes.html

Meilė seilė. Meilė skatikas, meilė tai visiškai kvailas dalykas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-seile-meile-skatika.html

Keliu aš tostą
Už stiprybę,
Už gyvenimo duotus džiaugsmus.

Keliu aš tostą su šampanu
Už mano meilę,
Už vargus.

Keliu aš tostą
Už draugystę,
Už šeimą ir draugus.

Keliu aš tostą su šampanu
Už ateitį,
Už naujus laikus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/keliu-as-tosta-uz-stipryb.html

Šiame pasauly tiek daug kas yra nesveika. Nesveika - gerti, nesveika - rūkyti, nesveika, netgi daug ką valgyti... Tad išgerkim už tai, kad būtume sveiki!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/siame-pasauly-tiek-daug-k.html

Ateik, tik nebijok manęs, juk aš beveik tokia pati, ateik, juk neįkasiu, šypsosiuos tau nuoširdi... ateik ir prisėsk šalia.. bijai, o tikrai neverta, nebepasitiki savimi, na nežinau, pasitikejimo su manimi tau niekad nereikėjo, tačiau dabar esu stipri, nebevirpu, žvilgsnio, rankų nebejaučiu ir tavo kvapo ir ačiū tau už tai, pats sutrypei save, ačiū tau tikrai, išlaisvinai mane, dabar aš gyvenu, dabar jaučiuos tikrai laiminga, o tu esi tiktai brangus prisiminimas ir dar nuoširdus ačių tau, už tai, kad kažkada mano gyvenimą darei prasmingą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateik-tik-nebijok-manes-j.html

Nėra nei vieno turtuolio, kuris
Galėtų išsiversti be šypsenos.
Ir tokio vargšo, kuris
Negalėtų jos padovanoti.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nera-nei-vieno-turtuolio-.html

Jeigu būtum angeliukas, kuris degtum pragare, tai aš būčiau tas velniukas, kuris gundytų tave...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-butum-angeliukas-ku.html

Sako, meilė be žodžių - tyra.
Ir daina, jei dainoriai geri.
Bet viena iš tyriausių yra -
Draugiškumo daina nemari.

Ji kareiviškoj gimė širdy
Ir kareiviškam gulė kape,
Bet vis puldavo dzotų ardyt
Su nauja puolančiųjų grupe.

Jos neužkasė priešai smėly
Su žmogaus jaunyste neramia.
Nes jinai, kaip ir meilė gili -
Milijonų širdžių plakime!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sako-meile-be-zodziu-tyra.html

Dievas pasakė: gerkit tik vieną dieną, bet nepasakė, kurią. Tad gerkim kiekvieną dieną, kad nepraleistume tos dienos!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dievas-pasake-gerkit-tik-.html

Linkiu, kad numirtum!... Ir kad tavo karstas būtų pagamintas iš šimtamečio ažuolo, kuris būtų pasodintas šiandien!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-kad-numirtum-ir-ka.html