Sveikinimai - Įvairūs

Po žiemos pavasaris ateis,
Soduos obelys žiedus išskleis.
Sugrįš paukšteliai iš toli,
Tik būkite laimingi ir sveiki.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/po-ziemos-pavasaris-ateis.html

Nėra tokio pikto šuns, kuris nevizgintų uodega.
- Italų patarlė

Nori, kad tave gerbtų - daug nekalbėk, nori būti sveikas - daug nevalgyk.
- Uzbekų patarlė

Ko neturi žinoti tavo priešas, nesakyk ir draugui.
Kol apie mano paslaptį niekas nežino, tol ji mano belaisvė, išsprūdo jinai - tada aš jos belaisvis.
Tylėjimo medžio vaisius - taika.
- Arabų posakiai

Atsisėsk upės pakrantėje ir lauk, o tavo priešo lavonas būtinai praplauks pro šalį.
- Indėnų patarlė

Neimanoma suvokti, kad gyveni, nesuvokiant, kad mirsi.
- Indija

Tas kuris siekia keršto, turėtų neužmiršti išsikasti dvi duobes.
Kas mums užtveria kelią, tas mus stumia pirmyn.
Kuo daugiau pažįstamų, tuo mažiau pažįsti žmones.
- Kinų posakiai ir patarlės

Viskas yra gražu, kol karvė neįžengia į daržą.
- Airiškas posakis

Kas šypsosi, užuot tūžęs, tas visada stipresnis.
- Japonų patarlė

Atoslūgis atoslūgio nekeičia: juos skiria potvynis.
- Afrikiečių patarlė
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nera-tokio-pikto-suns-kur.html

Tamsus alus geriau už šviesų rytojų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tamsus-alus-geriau-uz-svi.html

Tyliąją naktį balsas sugaudė,
Piemenys kelkit, Dievas užgimė.
Greit renkitės ir bėkit
Sveikiti Viešpaties.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tyliaja-nakti-balsas-suga.html

Vėl laikas verčia kalendorių
Jau lyg per greitai gyveni,
Bet nori šito ar nenori,
o laikas eina ir eina...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vel-laikas-vercia-kalendo.html

Kiek daug linkėjimų karštų
Iškart norėčiau Jums šendieną.
Daug laimės, džiaugsmo žiburėlių
Linkių naujųjų metų dieną.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiek-daug-linkejimu-karst.html

Tebus džiaugsmas amžinai, tarsi pavasaris,
tebus laimė maloni tarsi šiluma,
Tebus gyvenimas ilgas ir prasmingas
Ir kiekvieną dieną laukiama.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tebus-dziaugsmas-amzinai-.html

Te rūpesčiai lyg rūkas išsisklaido,
Tebūna širdyje ramu, ramu,
Te neišnyksta šypsena nuo veido,
Te neišeina meilė iš namų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-rupesciai-lyg-rukas-is-1.html

Augo sode dagilėlis, augo sode žaliasai, dagilėlio šakelė pervėrė širdelę jaunai našlaitėlei. Eisiu eisiu ant kalnelio atrasiu kapelį savo motinėlės. Atradau kapeli savo motinėlės. Kelkis, kelkis sengalvėle. Nesikelsiu dukružėle, nesikelsiu našlaitėle, nuramins širdele tau jaunas bernelis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/augo-sode-dagilelis-augo-.html

Mažas vaikeli, miegoki ramiai
Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai.
Tau angeliukas sapnelį atsiųs,
Krikšto mamytė lopšinę niūniuos.

Šią didžią dieną rūbeliais baltais
Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais.
Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai,
Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mazas-vaikeli-miegoki-ram.html