Sveikinimai - Įvairūs

Pasaulį apkabinti, su saule būti danguje,
Svajones sudaužyti ir pasislepti tamsoje.
Daugiau nenoriu nieko, nes paskutinės svajonės sudužo ir nebežinau, kas bus toliau. Gyvenimą pavertei migla...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasauli-apkabinti-su-saul.html

Paimsiu likimą, kurio valdyt nebemoku.
Ir nešiu, kol turėsiu jėgų.
Sapnuose meilės atomai pašėlusiai šoka,
Bet kas man iš to,
Jei aš su jais šokt negaliu..?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/paimsiu-likima-kurio-vald.html

Karališkai nemoku,
Lietuviškai rašau.
O jei tau nepatinka,
Labai atsiprašau!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/karaliskai-nemoku-lietuvi.html

Pasaulis platus,
Neklyski jame.
Tarp būrio draugų
Prisimink ir mane...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasaulis-platus-neklyski-.html

Noriu nusipirkti namą, bet negaliu.
Galiu nusipirkti ožką, bet nenoriu.
Linkiu, kad norai visada sutaptų su galimybėmis!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noriu-nusipirkti-nama-bet.html

Šlama mirusio rudenio lapais
Skudurėliai laiškų padegtų,
Ir lyg šaukia kažkas iš anapus
Nubolavusių ievom naktų.
Gal iš viso nebuvo gyventa?
Gal tik sapną akių melynų -
Menesienų sidabro prisemta
Meilė sauganti langą menų?
Ir visur aš matau šita langą
Užsimerkiu - sužyra jinai
Ten matau aš nuskendusį dangų
Ir save, nuskandintą tenai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/slama-mirusio-rudenio-lap.html

Linkiu tau daug daug sveikatos, laimės ir pinigų. Išlik visada tokia graži ir miela.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-tau-daug-daug-svei.html

Atleisk, nepyk,
Gal aš kalta,
Gal kartais aš buvau bloga.
Bet juk ir sniegas nebūna baltas,
Kai su žeme suvelia pūga.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atleisk-nepyk-gal-as-kalt.html

Turėjau būti aš dramblys,
Tačiau gimiau, esu kvailys.
Norėčiau būti drugeliu,
Skraidyt tarp žydičių gražių gėlių.

Turėjau būti aš medžiu,
Tačiau dabar aš tik liūdžiu.
Norėčiau krist kaip medžio lapas
Ir būt nežinomo kareivio kapas.

Turėjau skrist aukštyn it gervė,
Tačiau likau aš giluminė pelkė.
Norėčiau aš ją išmelioruot,
Ir taip toliau kvailai eiliuot (linksmai kvatot).
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/turejau-buti-as-dramblys-.html

Linkėti laimės įprasta ir sena,
Linkėt sveikatos tau dar per anksti.
Linkiu ugnies, kuri širdy gyvena
Ir nepaklyst gyvenimo kely.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linketi-laimes-iprasta-ir-2.html