Sveikinimai - Įvairūs

Krenta lapai pamažu, šerkšnas dedas kaip graudu.
Skriski mielas laiške ten kur vėjas neš.
O nuneš toli, toli į pasakų salas.
Pasakų saloj pabuvęs lėks rašyt graudžių laiškų.
Antrą lašką bus parašęs apibūdins kas ten daros.
Pasakys, kad jam ten liūdna pasakys kaip jam ten bloga.

JUstina..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/krenta-lapai-pamazu-serks.html

Tarti sudie,
Sunku visiems.
Tarti labas,
Po ilgos pertraukos
Giliuose prisiminimuose.
Taip graudu,
Kai reikia palikti savo gimtinę,
Ir išvykti toli toli...
Kai niekas tavęs neprisimena.
O kai sugrįžti,
Jautiesi svetimas
Lyg pirmą kartą,
Čia sugryžęs...
Dabar supranti,
Kad kai esi vienas,
Gyvenimas sunkesnis.
Kai kartu,
Ne toks vienišas esi,
Kartu,
Kaip tie du balandžiai
Tarp debesų...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tarti-sudie-sunku-visiems.html

Tegul tave aplanko vien tik laimė
Jei nedidelė tai nors maža
Kaip žiburėlis tamsią naktį,
Tačiau tikrai tikra tikra...!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-tave-aplanko-vien-t.html

Linkiu laimės kiek kiškutis turi baimės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-laimes-kiek-kiskut.html

Kai mergaitės šoka per upelį kelia sijoną ligi kelių. Tad išgerkime už tas, kurios šokinėja per marias.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-mergaites-soka-per-up.html

Kas bendro tarp moters kojos ir TV bokšto? Kuo aukščiau, tuo labiau kvapą gniaužia.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kas-bendro-tarp-moters-ko.html

Ėjo kartą asilas per dykumą. Priėjo upelį, šalia jo buvo šieno kupeta, pagalvojo asilas pirma užkąst, ar pirmiau atsigert. Galvojo, galvojo ir pastipo. Tad nebūkim asilais, pirma išgerkime, o po to užkąskime.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ejo-karta-asilas-per-dyku.html